Regulamin przesyłania lub udostępniania faktur elektronicznych

  Regulamin przesyłania lub udostępniania faktur elektronicznych
Więcej

Progman Świadectwa – problem z pobieraniem nowych wzorów świadectw

Jeśli w programie „Progman Świadectwa” po uruchomieniu funkcji Pobierz wzory świadectw z menu Narzędzia pojawia się komunikat o problemie z połączeniem internetowym, należy wykonać następujące czynności: Z menu Narzędzia przeprowadzić archiwizację danych, ale ważne, żeby plik archiwum zapisać na pulpicie komputera (jeśli w programie nie ma jeszcze danych o uczniach, to...
Więcej

FAQ – LEX Documento

Jak zalogować się do LEX Documento? Do LEX Documento można zalogować się na dwa sposoby: Bezpośrednio przez stronę LEX Documento https://documento.lex.pl/ - w tym przypadku po podaniu loginu i hasła jesteśmy przekierowani do strony głównej LEX Documento. Przez stronę Systemu Informacji Prawnej LEX https://sip.lex.pl/ - w tym przypadku po podaniu loginu i hasła jesteśmy...
Więcej

FAQ – LEX Edytor

Jakie są minimalne wymagania techniczne dla Lex Edytora? Minimalne wymagania techniczne: System operacyjny: Windows 7 Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Oprogramowanie: Wersje instalacyjne MS Word 2010, 2013, 2016 .NET Framework (objęty instalatorem) wersja 4.6.1 Instalacja aplikacji z prawami administratora systemu Windows Połącznie z Internetem oraz posiadanie dostęp...
Więcej

Logowanie do panelu administratora

Każda osoba, która jest administratorem licencji na nowej platformie LEX, po zalogowaniu się na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl zobaczy dodatkową zakładkę „Administracja” jak na widoku obok. Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora , pod którym dostępne są narzędzi...
Więcej

Zarządzanie listą użytkowników danego pakietu

  Po kliknięciu na wybrany pakiet administrator zobaczy listę użytkowników. Administrator może sprawdzić czy użytkownik jest zalogowany do danej licencji. Adresy mailowe takich osób znajdują się na początku listy i oznaczone są na zielono. Administrator ma możliwość po zaznaczeniu użytkownika/użytkowników usunąć ich z tej licencji. Administrator ma możliwoś...
Więcej

Dodawanie użytkowników do pakietu

  Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdej z licencji. Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora   w zakładce PULPIT należy kliknąć w "DODAJ UŻYTKOWNIKÓW DO LICENCJI"   wpisać adres mailo...
Więcej

Usuwanie użytkowników

  Administrator licencji może usunąć użytkownika z: - jednej licencji - ze wszystkich licencji (cały pakiet)   Aby usunąć użytkownika z jednej licencji należy: Po przejściu do panelu administracyjnego (Administracja) dalej do zakładki LICENCJE. Należy wybrać licencję, z której użytkownik ma być usunięty   zaznaczyć ...
Więcej

Masowe dodawanie użytkowników do pakietów

Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdej z licencji. Po kliknięciu na zakładkę „Administracja” osoba, która jest administratorem licencji zostanie przeniesiona do panelu administratora w zakładce PULPIT należy kliknąć w „DODAJ UŻYTKOWNIKÓW DO LICENCJI”   wpisać adresy mailowe użytkowników (...
Więcej