Usuwanie użytkowników

  Administrator licencji może usunąć użytkownika z: - pakietu - listy użytkowników u danego klienta   Aby usunąć z pakietu należy: wyszukać osobę na liście użytkowników danego pakietu kliknąć w prawym dolnym rogu „kafelka” na ikonkę  następnie kliknąć „Usuń z pakietu”     Program zażąda potwi...
Więcej

Kopiowanie i export listy użytkowników danego pakietu

  W sytuacji kiedy administrator potrzebuje dodać do kilku / kilkunastu pakietów tę samą listę użytkowników istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich do pierwszego z pakietów a następnie wyeksportowania gotowej już listy i wkopiowania do kolejnych pakietów. Po wejściu w widok użytkowników pakietu należy kliknąć „Opcje”a następnie wybrać jedną...
Więcej

Ustawianie ograniczenia wejścia do pakietu po IP

  Istnieje możliwość takiego ustawienia uprawnień aby do wybranych pakietów użytkownicy mogli zalogować się tylko ze wskazanego IP lub zakresu IP. W tym celu na poszczególnych pakietach musi być ustawione ograniczenie dostępu po IP. To rozwiązanie pozwala tak wysterować dostępem aby wybrana grupa użytkowników mogła korzystać ze wskazanych pakietów tylko na ...
Więcej

Dodatkowi administratorzy licencji

  W niektórych przypadkach istnieje potrzeba ustanowienia dodatkowych administratorów licencji. Listę aktualnych administratorów licencji można podejrzeć po wejściu do licencji i kliknięciu na zakładkę „Administratorzy” Nowego administratora dodajemy klikając na baton „Dodaj nowego administratora licencji” a następnie wprowadzając jego adres e-mail w okn...
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Nie mogę się zalogować

  Jeśli użytkownik zgłasza, że nie może się zalogować do produktu, zależy sprawdzić/potwierdzić z użytkownikiem czy:   1. Założył konto w Serwisie Logowania Wolters Kluwer. Oznacza to, że użytkownik zdefiniował sobie parę login i hasło oraz podał niezbędne dane do założenia indywidualnego profilu w Serwisie Logowania. Po zalogowaniu się na stro...
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Przypomnienie hasła

  Każdy użytkownik, który zapomniał hasła może samodzielnie poprosić o przypomnienie klikając „Nie pamiętasz hasła?” a następnie wpisując taki adres e-mail, którego używa użytkownik przy logowaniu. Na skrzynkę przyjdzie specjalny mail jak należy postępować dalej.
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – „Nie mam dostępu” …np. do Komentarzy

  W takiej sytuacji należy sprawdzić czy: 1.firma posiada wykupiony abonament na dany zasób, czyli czy: pakiet znajduje się na liście dostępnych dla danego klienta abonament jest aktywny 2.dana osoba znajduje się na liście użytkowników przypisanych do wskazanego pakietu (należy wejść w licencję, następnie pakiet a potem wyświetlić listę użytkown...
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Przestał mi działać program

  Przy tego typu zgłoszeniu trzeba sprawdzić czy: Nie wygasł abonament na produkt/pakiet – sprawdzić jak na stronie 8 Użytkownik nie został usunięty z pakietu/-ów – sprawdzić jak na stronie 12 Nie ma chwilowego problemu z internetem u klienta Jeśli nie wystąpił żaden z ww. przypadków, prosimy o zgłoszenie na adres pomoc.techniczna@wo...
Więcej