Progman iArkusz – Możliwości importów i eksportów w systemie

  W systemie istnieje możliwość importu/eksportu danych z/do aplikacji tj.: Eksport do programu Plan lekcji (ProgMan) Eksport danych do SIO, Eksport do EDU/iPlan, Eksport do Planu ASC Import danych z programu Kadry (ProgMan) – od wersji 8.001, Import danych z programu SIO.   Eksport do programu Plan lekcji (ProgMan) W celu wyeksportowania danych d...
Więcej

Progman iArkusz – Mechanizm zmiany roku szkolnego w jednostce

  Progman iArkusz Mechanizm zmiany roku szkolnego w jednostce Co roku w okolicach 1 marca w systemie iArkusz automatycznie jest zmieniany domyślny rok przeglądania danych. Od tego dnia domyślnym rokiem w systemie jest nowy rok szkolny. Wystarczy w polu Przeglądany rok zmienić rok przeglądania, aby przeglądać dane (arkusze) z poprzedniego roku szklonego. Dzięki tej ...
Więcej

Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat, iPlan) – Wygenerowanie nowego hasła do systemu

  Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat) - Wygenerowanie nowego hasła do systemu Aby wygenerować nowe hasło do pakietu Progman iUczniowie należy wykonać następujące czynności (nie dotyczy konta administratora systemu): Uruchomić przeglądarkę internetową W polu adresu strony internetowej wprowadzić adres progman.com.pl W oknie logowania do systemu klik...
Więcej

Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat, iPlan) – Generowanie kont Użytkowników

  Generowanie kont Użytkowników Po uruchomieniu pakietu iUczniowie, szkoła otrzymuje od firmy maila informującego o uruchomieniu dostępu wraz z danymi do logowania dla szkolnego administratora systemu. Każda szkoła może do bazy systemu wprowadzić dowolną ilość kont administratorów, pracowników, rodziców oraz uczniów. Sposób generowania konta (loginu i hasła) jest...
Więcej

Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat) – Gdzie znaleźć instrukcję obsługi oraz poradniki?

  Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat) - Gdzie znaleźć instrukcję obsługi oraz poradniki? Każdy system, wchodzący w skład pakietu iUczniowie, zawiera indywidualną instrukcję obsługi oraz poradniki do najczęściej pojawiających się problemów. Aby pobrać instrukcję do systemu, należy najechać myszką na część paska Szybki dostęp opisaną Pomoc i nast...
Więcej

Progman iDziennik – Import danych z pliku SOU

  Import danych z pliku SOU do systemu Progman iDziennik W celu zaimportowania danych z przygotowanego wcześniej w innym programie pliku w formacie SOU, należy wcześniej wprowadzić jednostkę, do której mają zostać importowane dane z tego pliku. Następnie należy przejść do menu Narzędzia >> Import SOU. Po wybraniu tej funkcji zostanie wyświetlone okno, w któr...
Więcej

Progman iDziennik – Import danych z systemu iPlan Lekcji

  Import danych z systemu Progman iPlan Lekcji do Progman iDziennik Aby zaimportować dane z przygotowanego wcześniej w systemie Progman iPlan Lekcji lub ASC iPlan Lekcji pliku w formacie XML, należy wcześniej wprowadzić wszystkie dane ewidencyjne klas i uczniów, po czym założyć klasom dzienniki w aplikacji Progman iDziennik. Następnie należy przejść do menu Narzędzia...
Więcej

Progman iDziennik – Eksport danych do pliku SIO

  Eksport danych do pliku SIO Przed wykonaniem eksportu danych do pliku SIO, należy wcześniej w systemie SIO założyć jednostkę szkolną i zapisać dane tworząc plik w formacie XML. Aby to zrobić, należy wygenerowany plik jednostki zapisać przy pomocy funkcji Zapisz jako rozkodowany , po czym zostanie stworzony plik, wymagany do właściwego wykonania eksportu z programu ...
Więcej

Progman iDziennik – Eksport danych do programu HERMES

  Eksport danych do programu HERMES Funkcja eksportu danych do programu HERMES znajduje się w menu Narzędzia – Eksport HERMES. Korzystając z tej opcji należy w wyświetlonym oknie wskazać jednostkę przeznaczoną do eksportu. System wczytuje identyfikator szkoły pobierając go z modułu Jednostki – dane dodatkowe – identyfikator szkoły stosowany przez OKE. Dodatko...
Więcej

Progman iDziennik – Eksportu danych do pliku w formacie EDU

  Progman iDziennik Eksportu danych do pliku w formacie EDU Narzędzie eksportu danych do pliku w formacie EDU służy do przeniesienia danych do innych programów firmy Wolters Kluwer SA: Progman Sekretariat DDJ, Progman Świadectwa oraz Progman Biblioteka. Eksport ten wypełnia też wymóg rozporządzenia MEN odnośnie dzienników elektronicznych odnośnie konieczności eksport...
Więcej