Progman iDziennik – Wykonanie promocji uczniów

  Progman iDziennik Wykonanie promocji uczniów Po zakończeniu roku szkolnego należy przeprowadzić promocję uczniów na nowy rok szkolny. UWAGA! PROMOCJĘ UCZNIÓW (W TYM ABSOLWENTÓW) WYKONUJEMY TYLKO I WYŁĄCZNIE POSŁUGUJĄC SIĘ MECHANIZMEM OBSŁUGI PROMOCJI! Mechanizm ten należy uruchomić poprzez menu Narzędzia >> Obsługa promocji. Cały proces odbywa s...
Więcej

Progman iAnalizator – Udostępnianie danych organowi prowadzącemu

  Udostępnianie danych organowi prowadzącemu Progman iAnalizator jest programem pomagającym zdiagnozować pracę szkół, bazując na wynikach egzaminów zewnętrznych. Prawo dysponowania szczegółowymi wynikami egzaminów mają jedynie dyrektorzy szkół. Stąd jakiekolwiek analizy w organie prowadzącym możliwe są dopiero wtedy, gdy szkoły przekażą dane statystyczne org...
Więcej

Progman iAnalizator – Przypomnienie hasła Użytkownika

  W przypadku, gdy konieczne jest przypomnienie użytkownikowi jego hasła niezbędnego do zalogowania się do systemu, można skorzystać z opcji automatycznego przesłania hasła na adres e-mail przypisany użytkownikowi w bazie. Aby skorzystać z tej opcji należy na stronie logowania kliknąć na link „Zapomniałeś hasła?”.   Następnie należy podać login u...
Więcej

Progman iAnalizator – Pierwsze kroki w aplikacji- szkoła ponadgimnazjalna

  Pierwsze kroki w aplikacji- szkoła ponadgimnazjalna 1. Wybierz odpowiednią jednostkę spośród wszystkich dostępnych oraz ustaw rok szkolny, dla którego chcesz dokonać analizy. Czynności te wykonuj w głównym oknie aplikacji. 2. Wprowadź wyniki Uczniów z egzaminu maturalnego Aby tego dokonać, a tym samym przygotować dane do analiz musisz przygotować plik ...
Więcej

Progman iAnalizator – Pierwsze kroki w aplikacji – szkoła gimnazjalna

  Pierwsze kroki w aplikacji- szkoła gimnazjalna Aby dokonać analizy wyników egzaminu gimnazjalnego: 1. Wybierz odpowiednią jednostkę spośród wszystkich dostępnych oraz ustaw rok szkolny, dla którego chcesz dokonać analizy. Czynności te wykonuj w głównym oknie aplikacji. 2. Wprowadź wyniki Uczniów z egzaminu gimnazjalnego Aby tego dokonać, a tym samym przy...
Więcej

Progman Kadry – Jak należy zaimportować dane z programu Płatnik w systemie Progman Kadry?

  Jak należy zaimportować dane z programu Płatnik w systemie Progman Kadry? W menu Narzędzia >> Dodatkowe >> Import danych z Płatnika istnieje możliwość importu danych z rejestru ubezpieczonych w programie Płatnik. W tym celu należy: 1. Zalogować się do programu Płatnik, 2. Przygotować dokumenty zgłoszeniowe ZUA dla wszystkich pracowników, dane na...
Więcej

Progman Kadry – Jak należy wyeksportować dane do SIO?

  Jak należy wyeksportować dane do SIO? W menu Narzędzia >> Eksport do SIO istnieje możliwość wyeksportowania większości danych lub sporządzenia wydruków (Kadra pedagogiczna, Wynagrodzenia), które ułatwią zebranie danych a następnie wprowadzenie ich do programu SIO. Eksportu danych dokonujemy wyłącznie z aplikacji Progman Kadry, natomiast dane pobierane są r...
Więcej

Progman Finanse – Gdzie wprowadzić dane adresata sprawozdania?

  W celu wprowadzenia danych jednostki, do której będzie kierowane sprawozdanie należy wejść w Ustawienia → Parametry → Dane jednostki nadrzędnej. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu informacji o nazwie oraz adresie jednostki, jej dane będą wyświetlane na wszystkich sprawozdaniach budżetowych.  
Więcej

Progman Finanse – Gdzie uzupełnić dane o symbolach na RB?

  Gdzie uzupełnić dane o symbolach na RB? W celu wpisania kodów województwa, powiatu, gminy należy skorzystać z opcji Symbole na sprawozdaniach RB zawartej w menu Ustawienia.  
Więcej

Progman Finanse – Czy można rozpocząć księgowanie w nowym roku (20XX+1), nie zamykając jeszcze roku (20XX)?

  Czy można rozpocząć księgowanie w nowym roku (20XX+1), nie zamykając jeszcze roku (20XX)? Tak, program daje taką możliwość. Przed przystąpieniem do wykonania czynności umożliwiających rozpoczęcie pracy w nowym roku należy upewnić się, czy rok 20XX jest rokiem bieżącym w programie. Informację taką można znaleźć w lewym górnym rogu okna głównego. Rok 20X...
Więcej