Jak mogę w szybki sposób przejść do konkretnego artykułu aktu?

  Bezpośrednio w oknie wyszukiwarki znajdującej się na stronie startowej produktu można wpisać identyfikator aktu prawnego w formacie "Dz.U.RRRR.POZ", np. Dz.U.2015.128. Ponadto w Wyszukiwaniu Zaawansowanym w poświęconej wyszukiwaniu Aktów na samym dole filtra znajdują się pola, w których można wpisać rok/rozdział, numer/tom, pozycję. Wyszukiwarka została wzbogacona o no...
Więcej

Eksport dokumentów – Jak zapisać dokument na komputerze?

  W każdym dokumencie jest dostępny pasek narzędziowy. Aby eksportować dokument należy przejść do zakładki „Eksport” i kliknąć funkcję „Zapisz jako”. Pojawi się menu, z którego należy wybrać format, w jakim dokument ma być zapisany na komputerze  
Więcej

Chcę szkolenia u mnie w firmie z nowego interfejsu.

  Sugerujemy wcześniejsze skorzystanie z dostępnych już w tej chwili pomocy: filmów szkoleniowych dostępnych na stronie http://pomoc.wolterskluwer.pl/ wzięcia udziału w najbliższym szkoleniu on-line – daty dostępne są na stronie http://www.produkty.lex.pl/nowy-lex/ ;  podczas takiego webinaru można zadawać pytania i wyjaśnić praktycznie wszelkie wątpliwośc...
Więcej

Jak wyświetlić wersję aktu?

  W oknie z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu zamieszczony jest status obowiązywania, wraz z podaniem zakresu czasowego prezentowanej wersji (wersja od – do). Kliknięcie w jedną z dat otworzy nowe okno, w którym widoczna jest historia zmian w akcie: data wydarzenia, rodzaj, identyfikator i jednostka aktu w relacji. W nowym oknie kolor pionowej kreski od...
Więcej

Jak umieścić akty prawne w folderze ulubione?

  Folder Ulubione został zastąpiony przez funkcjonalność Aktówka. Aby dodać akt prawny do aktówki, należy kliknąć w oknie z treścią aktu na zakładkę Narzędzia, a tam na opcję Dodaj do aktówki. W Aktówce możemy dowolnie tworzyć katalogi i zamieszczać w nich wybrane dokumenty. Więcej informacji o dodawaniu dokumentów do aktówki znaleźć można na stronie http://pomoc...
Więcej

Dlaczego niektóre z aktów prawnych mają oznaczenie „Dokument nie posiada treści”, a treść innych prezentowana jest jedynie w wersji PDF? Czy pozostaną one w takiej formie?

  Celem Redakcji Programu LEX jest jak najszybsze dostarczenie Użytkownikom informacji o nowych aktach prawnych. Stąd informacje o nich widoczne są w Programie, gdy tylko zostaną dodane do bazy danych. Akty takie otrzymują status „w opracowaniu”. W trakcie trwania procesu opracowania technicznego i merytorycznego przez Redakcję, do aktu dołączana jest treść w formacie PDF, a ...
Więcej

Nie mam dostępu do treści komentarzy / monografii / glos / artykułów / innych publikacji. Wcześniej te kategorie dokumentów otwierały się bez problemu.

  Wszystkie kategorie dokumentów dostępne w starej wersji programu są dostępne również w jego nowej wersji. Na liście prezentowane są zarówno publikacje posiadające pełną treść, jak i występujące jedynie w postaci notki bibliograficznej. Aby wyświetlić tylko publikacje posiadające pełną treść, należy odpowiednio zawęzić listę. W tym celu rozpoczynając pracę ...
Więcej

Pytanie dotyczące kilku zakładek – czy/ew. jak można łatwo otwierać kilka zakładek?

  Wykorzystując możliwości przeglądarek internetowych, w zależności od potrzeb dokumenty można otwierać w nowych kartach przeglądarki, klikając na dokument prawym klawiszem myszy i wybierając opcję „Otwórz w nowej karcie”. Dzięki temu można  korzystać z dowolnej ilości dokumentów/widoków jednocześnie. Kartami można dowolnie zarządzać: przestawiać kolejność, d...
Więcej

Abonament aktywny, oczekujący, zakończony

  Abonamenty aktywny (można korzystać) (zegarek zielony, daty na czarno)   Abonament oczekujący (wprowadzony do systemów, oczekuje na rozpoczęcie użytkowania) (zegarek i daty szaro-niebieskie)   Abonament zakończony, ale jest jeszcze dostęp warunkowy do pakietu (zegarek i daty pomarańczowe)   Abonament zakończo...
Więcej

Zarządzanie listą użytkowników danego pakietu

  Po kliknięciu na wybrany pakiet administrator zobaczy listę użytkowników. Jeśli jest to: nowo zakupiona licencja - zobaczy tylko własne dane jak na zrzucie obok      wraz z symbolem administratora      licencja po zmianie interfejsu w trakcie abonamentu (byli już przypisani użytkownicy) –  pojawi się lista wszystkich dotychczasowych ...
Więcej