Progman Rozrachunki – Czy mogę wystawić notę korygującą do faktury sprzedaży?

  Progman Rozrachunki - Czy mogę wystawić notę korygującą do faktury sprzedaży? Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podmiotem zobowiązanym do wystawienia noty korygującej, w związku z błędami z zakresu danych sprzedawcy, nabywcy lub oznaczenia towaru, jest odbiorca faktury. Zatem notę korygującą można wystawić tylko do zewidenc...
Więcej

Progman Rozrachunki – Czy program współpracuje z drukarką fiskalną?

  Czy program współpracuje z drukarką fiskalną? Tak, program współpracuje z drukarką fiskalną (testy odbywały się na modelu EMAR PRINTO 57T i taką zalecamy). Po podłączeniu drukarki fiskalnej do odpowiedniego portu komputera należy skonfigurować jej ustawienia w programie. W tym celu należy wybrać z menu głównego Ustawienia → Parametry → Dodatkowe i zaznaczy...
Więcej

Progman Stołówka – Co należy zrobić kiedy stan towaru wynosi 0 a wartość jest wykazywana?

  Co należy zrobić kiedy stan towaru wynosi 0 a wartość jest wykazywana? Należy wykonać korektę stanów zerowych (Narzędzia→ Korekta stanów zerowych). Podczas wykonywania tej czynności program sprawdzi czy występuje taka sytuacja w której ilość jest 0 a występuje wartość różna od 0. Jeśli taka sytuacja zostanie wykryta program tworzy dokument RW korygujący u...
Więcej

Progman Stołówka – Co mogło się wydarzyć w programie, jeśli przed chwilą wszystkie towary były na stanie, a teraz stan towarów wynosi 0?

  Co mogło się wydarzyć w programie, jeśli przed chwilą wszystkie towary były na stanie, a teraz stan towarów wynosi 0? Prawdopodobnie Użytkownik przygotował inwentaryzację i zamknął ją bez stwierdzenia żadnego towaru. Program utworzył dokument RW z wartością wszystkich towarów. Należy ten dokument usunąć i stan magazynowy zostanie przywrócony.
Więcej

Progman Stołówka- Dlaczego program nie wylicza średniego kosztu całodziennego wyżywienia?

  Dlaczego program nie wylicza średniego kosztu całodziennego wyżywienia? W raporcie dziennym w zakładce Zapotrzebowanie podczas wpisywania towarów/potraw nie uzupełniono pola posiłek. Po jego wpisaniu średni koszt całodziennego wyżywienia powinien zostać wyliczony.
Więcej

Progman Wyposażenie – Przygotowanie drukarki do współpracy z systemem

  Przygotowanie drukarki do współpracy z systemem Zakładanie papieru na przykładzie Bixolon SLP-T400    
Więcej

LEX DVD – Instrukcja czyszczenia klucza aktywacyjnego.

  Instrukcja czyszczenia klucza aktywacyjnego w celu wprowadzenia nowego klucza aktywacyjnego, lub ponownie tego samego klucza po problemach z jego aktywacją. Jeżeli posiadają Państwo klucz nie sieciowy (na jedno tylko stanowisko) proszę punkt pierwszy pominąć i od razu przejść do punktu drugiego. Krok 1 możemy pominąć jeżeli problem polega tylko na podmianie/skasowaniu...
Więcej

LEX ONLINE – Jak mogę mieć szybki dostęp do produktu bezpośrednio z pulpitu?

  Jak mogę mieć szybki dostęp do produktu bezpośrednio z pulpitu? 1.Zaloguj się do programu LEX. Wpisz swój adres e-mail i hasło. Zaznacz „Zapamiętaj mnie”. Więcej o opcji „Zapamiętaj mnie”: Zaznaczenie tej opcji sprawi, że po otwarciu strony http://sip.lex.pl/#/ na tym samym komputerze i w tej samej przeglądarce program LEX będzie od razu widoczny - ...
Więcej

LEX – Zadaj pytanie do Redakcji.

  Publikacje LEX posiadają możliwość zadania pytania redakcji. W tym celu należy kliknąć na odnośnik Zadaj pytanie znajdujący się u góry ekranu. Po wpisaniu treści pytania, które ma zostać skierowane do redakcji, należy kliknąć na ikonę Szukaj. Treść pytania zostanie porównana z istniejącą bazą pytań i odpowiedzi. Użytkownik dzięki tej funkcjonalności ma możliwoś...
Więcej

LEX DVD – Program jest już prawdopodobnie uruchomiony.

  Wykryto uruchomiony program Podczas próby dokonania aktualizacji programu z serii Lex lub ABC może się pojawić komunikat: Komunikat może pojawić się z trzech powodów: Uruchomiony program: W wersji jednostanowiskowej program jest uruchomiony na komputerze, na którym jest przeprowadzana aktualizacja lub w przypadku wersji sieciowej – program jest uruchomiony pr...
Więcej