Progman Stołówka – Co należy zrobić kiedy stan towaru wynosi 0 a wartość jest wykazywana?

  Co należy zrobić kiedy stan towaru wynosi 0 a wartość jest wykazywana? Należy wykonać korektę stanów zerowych (Narzędzia→ Korekta stanów zerowych). Podczas wykonywania tej czynności program sprawdzi czy występuje taka sytuacja w której ilość jest 0 a występuje wartość różna od 0. Jeśli taka sytuacja zostanie wykryta program tworzy dokument RW korygujący u...
Więcej

Progman Stołówka – Co mogło się wydarzyć w programie, jeśli przed chwilą wszystkie towary były na stanie, a teraz stan towarów wynosi 0?

  Co mogło się wydarzyć w programie, jeśli przed chwilą wszystkie towary były na stanie, a teraz stan towarów wynosi 0? Prawdopodobnie Użytkownik przygotował inwentaryzację i zamknął ją bez stwierdzenia żadnego towaru. Program utworzył dokument RW z wartością wszystkich towarów. Należy ten dokument usunąć i stan magazynowy zostanie przywrócony.
Więcej

Progman Stołówka- Dlaczego program nie wylicza średniego kosztu całodziennego wyżywienia?

  Dlaczego program nie wylicza średniego kosztu całodziennego wyżywienia? W raporcie dziennym w zakładce Zapotrzebowanie podczas wpisywania towarów/potraw nie uzupełniono pola posiłek. Po jego wpisaniu średni koszt całodziennego wyżywienia powinien zostać wyliczony.
Więcej

Progman Wyposażenie – Przygotowanie drukarki do współpracy z systemem

  Przygotowanie drukarki do współpracy z systemem Zakładanie papieru na przykładzie Bixolon SLP-T400    
Więcej

LEX DVD – Instrukcja czyszczenia klucza aktywacyjnego.

  Instrukcja czyszczenia klucza aktywacyjnego w celu wprowadzenia nowego klucza aktywacyjnego, lub ponownie tego samego klucza po problemach z jego aktywacją. Jeżeli posiadają Państwo klucz nie sieciowy (na jedno tylko stanowisko) proszę punkt pierwszy pominąć i od razu przejść do punktu drugiego. Krok 1 możemy pominąć jeżeli problem polega tylko na podmianie/skasowaniu...
Więcej

LEX ONLINE – Jak mogę mieć szybki dostęp do produktu bezpośrednio z pulpitu?

  Jak mogę mieć szybki dostęp do produktu bezpośrednio z pulpitu? 1.Zaloguj się do programu LEX. Wpisz swój adres e-mail i hasło. Zaznacz „Zapamiętaj mnie”. Więcej o opcji „Zapamiętaj mnie”: Zaznaczenie tej opcji sprawi, że po otwarciu strony http://sip.lex.pl/#/ na tym samym komputerze i w tej samej przeglądarce program LEX będzie od razu widoczny - ...
Więcej

LEX – Zadaj pytanie do Redakcji.

  Publikacje LEX posiadają możliwość zadania pytania redakcji. W tym celu należy kliknąć na odnośnik Zadaj pytanie znajdujący się u góry ekranu. Po wpisaniu treści pytania, które ma zostać skierowane do redakcji, należy kliknąć na ikonę Szukaj. Treść pytania zostanie porównana z istniejącą bazą pytań i odpowiedzi. Użytkownik dzięki tej funkcjonalności ma możliwoś...
Więcej

LEX DVD – Program jest już prawdopodobnie uruchomiony.

  Wykryto uruchomiony program Podczas próby dokonania aktualizacji programu z serii Lex lub ABC może się pojawić komunikat: Komunikat może pojawić się z trzech powodów: Uruchomiony program: W wersji jednostanowiskowej program jest uruchomiony na komputerze, na którym jest przeprowadzana aktualizacja lub w przypadku wersji sieciowej – program jest uruchomiony pr...
Więcej

LEX DVD – Lokalizacja klucza WKP w rejestrze.

  Programy z serii Lex oraz ABC, tak jak każde oprogramowanie, które wymaga instalacji, zapisuje informacje w Rejestrze systemu Windows. Rejestr jest bazą danych konfiguracyjnych, w której przechowywane są informacje o konfiguracji i ustawieniach użytkowników, a także programów. Klucz WKP z ustawieniami użytkownika znajduje się w poniższej lokalizacji: Dla systemu Windo...
Więcej

LEX DVD – Instrukcja wprowadzenia Kodu 20.

  Przykładowy Kod 20 to : 00847011284433352063 W celu wprowadzenia kodu do programu należy wykonać następujące czynności: Należy włożyć ostatnią płytę aktualizacyjną LEX.    Po wybraniu pozycji „Zabezpieczenia” na ekranie monitora zostanie wyświetlony następujący obraz wraz z dostępnymi rodzajami zabezpieczenia.    Należy zaznaczyć kursorem poz...
Więcej