Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Nie mogę się zalogować

  Jeśli użytkownik zgłasza, że nie może się zalogować do produktu, zależy sprawdzić/potwierdzić z użytkownikiem czy:   1. Założył konto w Serwisie Logowania Wolters Kluwer. Oznacza to, że użytkownik zdefiniował sobie parę login i hasło oraz podał niezbędne dane do założenia indywidualnego profilu w Serwisie Logowania. Po zalogowaniu się na stro...
Więcej

Po kilkunastu minutach nieaktywności zostałem wylogowany, dlaczego?

  W przypadku, gdy strona aplikacji jest otwarta w przeglądarce i zaznaczona jest przy logowaniu pozycja „Zapamiętaj mnie”, to sesja logowania jest przedłużana, ponieważ istnieje aktywne połączenie z Internetem. Kwestia, czy połączenie z Internetem jest aktywne, zależy od wielu czynników, m. in. od systemu operacyjnego, producenta komputera, konfiguracji zarządzania energi...
Więcej

Czy mogę przejść do konkretnego artykułu aktu bezpośrednio z okna wyszukiwania?

  Tak, wpisując w okno wyszukiwania np. art. 102 kc – program otworzy Kodeks Cywilny spozycjonowany na artykule 102. Jeżeli wpisany artykuł nie będzie występował w wersji obowiązującej, dokument otworzy się na początku np. po wpisaniu art. 20 kp  - art. został wykreślony, program otworzy Kodeks Pracy na nagłówku aktu (art. 20 KP obowiązywał do 1990 roku)
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Przypomnienie hasła

  Każdy użytkownik, który zapomniał hasła może samodzielnie poprosić o przypomnienie klikając „Nie pamiętasz hasła?” a następnie wpisując taki adres e-mail, którego używa użytkownik przy logowaniu. Na skrzynkę przyjdzie specjalny mail jak należy postępować dalej.
Więcej

Czy jest możliwość wyszukiwania po składach sądów orzekających?

  Tak, w tym celu należy kliknąć na ikonę Zaawansowane obok okienka Wyszukiwania pełnotekstowego. Tam należy wybrać bazę Orzeczenia i pisma urzędowe i upewnić się, że jest widoczne kryterium wyszukiwania "Składy orzekające". W razie jego braku, należy wybrać je z menu Dodaj kryterium widocznego po prawej stronie. Następnie można przeszukiwać już zbiór orzeczeń w oparc...
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – „Nie mam dostępu” …np. do Komentarzy

  W takiej sytuacji należy sprawdzić czy: 1.firma posiada wykupiony abonament na dany zasób, czyli czy: pakiet znajduje się na liście dostępnych dla danego klienta abonament jest aktywny 2.dana osoba znajduje się na liście użytkowników przypisanych do wskazanego pakietu (należy wejść w licencję, następnie pakiet a potem wyświetlić listę użytkown...
Więcej

Jak dodać dokument do folderu aktówki?

  Dokument do aktówki można dodać na dwa sposoby: 1.bezpośrednio ze strony głównej czy listy z wynikami wyszukiwania „drag and drop” (przeciągając tytuł do folderu domyślnego aktówki – wysuwane menu po prawej stronie ekranu) 2. jeśli użytkownik chce dodać dokument który właśnie przegląda, należy przejść do zakładki Eksport i kliknąć „Dodaj do aktówki...
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Przestał mi działać program

  Przy tego typu zgłoszeniu trzeba sprawdzić czy: Nie wygasł abonament na produkt/pakiet – sprawdzić jak na stronie 8 Użytkownik nie został usunięty z pakietu/-ów – sprawdzić jak na stronie 12 Nie ma chwilowego problemu z internetem u klienta Jeśli nie wystąpił żaden z ww. przypadków, prosimy o zgłoszenie na adres pomoc.techniczna@wo...
Więcej

Chcę zacytować akt prawny, jak mogę to szybko zrobić?

  Na szybkie cytowanie pozwala funkcjonalność „Zacytuj”. Po kliknięciu w ikonę w zakładce Eksport można skopiować gotowe przywołanie dokumentu.
Więcej

Czasami jest mi potrzebny komentarz ze stanem prawnym np. sprzed roku, jak wyświetlić komentarz ze stanem prawnym innym niż obecnie?

  Można to zrobić na dwa sposoby: 1)jeżeli mamy już wyświetlony wybrany komentarz możemy wyświetlić jego wszystkie wersje, klikając na ikonkę zegarka „Wersje”. Pojawi się okno w którym zebrane są wszystkie wersje komentarza. Taka sama funkcjonalność jest dostępna dla wzorów pod warunkiem że istnieją inne wersje dla danego dokumentu. 2)zmieniając datę obowiąz...
Więcej