Gdzie znajdę informacje o dacie wejścia w życie danego aktu? I jakie akty wchodzą w życie w danym dniu?

  Nad tekstem aktu prawnego prezentowane są informacje o dacie wejścia w życie aktu bądź dacie/datach wygaśnięcia (jeśli są znane)." Dodatkowo należy skasować niepotrzebne wstawienie akapitu po słowach "które mają miejsce w wybranym zakresie dat. Kalendarium udostępnia informacje o zmianach w systemie prawa w wybranej przez Użytkownika dacie lub zakresie dat. Kalendarium...
Więcej

Chcę aby wszystkie dokumenty otwierały się w nowej karcie, jak mogę to zrobić?

  Specjalnie na życzenie Klientów została wprowadzona nowa funkcja „Otwieraj linki w nowej zakładce” – dostępna z menu w prawym górnym rogu „Ustawienia”. Program LEX wykorzystuje możliwości przeglądarek internetowych. W zależności od potrzeb, dokumenty można otwierać w nowych kartach przeglądarki, klikając na dokument prawym klawiszem myszy i wybierając opcj...
Więcej

Jak mogę w szybki sposób przejść do konkretnego artykułu aktu?

  Bezpośrednio w oknie wyszukiwarki znajdującej się na stronie startowej produktu można wpisać identyfikator aktu prawnego w formacie "Dz.U.RRRR.POZ", np. Dz.U.2015.128. Ponadto w Wyszukiwaniu Zaawansowanym w poświęconej wyszukiwaniu Aktów na samym dole filtra znajdują się pola, w których można wpisać rok/rozdział, numer/tom, pozycję. Wyszukiwarka została wzbogacona o no...
Więcej

Eksport dokumentów – Jak mogę wydrukować wybrany fragment dokumentu?

  Fragmenty dokumentu można wydrukować w następujący sposób: W wybranym dokumencie np. Kodeks Cywilny – należy przejść do spisu treści, następnie w spisie treści zaznaczyć wybrane fragmenty do drukowania przez kliknięcie na checkbox. Po kliknięciu „Pokaż tylko zaznaczone” (na górze spisu treści) – wyświetlą się tylko zaznaczone elementy. Po przejściu do zak...
Więcej

Dlaczego eksport dokumentu do pliku do *.rtf nie jest dostępny w nowym programie?

  Nowy program LEX zapisuje pliki z formacie .docx, który jest obsługiwany m.in. przez program MS Word od wersji 2007. Dla starszych pakietów Microsoft Office (XP oraz 2003) Microsoft przygotował bezpłatny  pakiet zgodności , który umożliwia otwieranie, edycję i zapisywanie dokumentów, skoroszytów i prezentacji w formatach plików Open XML używanych w programach Microsoft ...
Więcej

Eksport dokumentów – Jak zapisać dokument na komputerze?

  W każdym dokumencie jest dostępny pasek narzędziowy. Aby eksportować dokument należy przejść do zakładki „Eksport” i kliknąć funkcję „Zapisz jako”. Pojawi się menu, z którego należy wybrać format, w jakim dokument ma być zapisany na komputerze  
Więcej

Chcę szkolenia u mnie w firmie z nowego interfejsu.

  Sugerujemy wcześniejsze skorzystanie z dostępnych już w tej chwili pomocy: filmów szkoleniowych dostępnych na stronie http://pomoc.wolterskluwer.pl/ wzięcia udziału w najbliższym szkoleniu on-line – daty dostępne są na stronie http://www.produkty.lex.pl/nowy-lex/ ;  podczas takiego webinaru można zadawać pytania i wyjaśnić praktycznie wszelkie wątpliwośc...
Więcej

Jak wyświetlić wersję aktu?

  W oknie z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu zamieszczony jest status obowiązywania, wraz z podaniem zakresu czasowego prezentowanej wersji (wersja od – do). Kliknięcie w jedną z dat otworzy nowe okno, w którym widoczna jest historia zmian w akcie: data wydarzenia, rodzaj, identyfikator i jednostka aktu w relacji. W nowym oknie kolor pionowej kreski od...
Więcej

Jak umieścić akty prawne w folderze ulubione?

  Folder Ulubione został zastąpiony przez funkcjonalność Aktówka. Aby dodać akt prawny do aktówki, należy kliknąć w oknie z treścią aktu na zakładkę Narzędzia, a tam na opcję Dodaj do aktówki. W Aktówce możemy dowolnie tworzyć katalogi i zamieszczać w nich wybrane dokumenty. Więcej informacji o dodawaniu dokumentów do aktówki znaleźć można na stronie http://pomoc...
Więcej

Dlaczego niektóre z aktów prawnych mają oznaczenie „Dokument nie posiada treści”, a treść innych prezentowana jest jedynie w wersji PDF? Czy pozostaną one w takiej formie?

  Celem Redakcji Programu LEX jest jak najszybsze dostarczenie Użytkownikom informacji o nowych aktach prawnych. Stąd informacje o nich widoczne są w Programie, gdy tylko zostaną dodane do bazy danych. Akty takie otrzymują status „w opracowaniu”. W trakcie trwania procesu opracowania technicznego i merytorycznego przez Redakcję, do aktu dołączana jest treść w formacie PDF, a ...
Więcej