Nie mam dostępu do treści komentarzy / monografii / glos / artykułów / innych publikacji. Wcześniej te kategorie dokumentów otwierały się bez problemu.

  Wszystkie kategorie dokumentów dostępne w starej wersji programu są dostępne również w jego nowej wersji. Na liście prezentowane są zarówno publikacje posiadające pełną treść, jak i występujące jedynie w postaci notki bibliograficznej. Aby wyświetlić tylko publikacje posiadające pełną treść, należy odpowiednio zawęzić listę. W tym celu rozpoczynając pracę ...
Więcej

Pytanie dotyczące kilku zakładek – czy/ew. jak można łatwo otwierać kilka zakładek?

  Wykorzystując możliwości przeglądarek internetowych, w zależności od potrzeb dokumenty można otwierać w nowych kartach przeglądarki, klikając na dokument prawym klawiszem myszy i wybierając opcję „Otwórz w nowej karcie”. Dzięki temu można  korzystać z dowolnej ilości dokumentów/widoków jednocześnie. Kartami można dowolnie zarządzać: przestawiać kolejność, d...
Więcej

Abonament aktywny, oczekujący, zakończony

  Abonamenty aktywny (można korzystać) (zegarek zielony, daty na czarno)   Abonament oczekujący (wprowadzony do systemów, oczekuje na rozpoczęcie użytkowania) (zegarek i daty szaro-niebieskie)   Abonament zakończony, ale jest jeszcze dostęp warunkowy do pakietu (zegarek i daty pomarańczowe)   Abonament zakończo...
Więcej

Zarządzanie listą użytkowników danego pakietu

  Po kliknięciu na wybrany pakiet administrator zobaczy listę użytkowników. Jeśli jest to: nowo zakupiona licencja - zobaczy tylko własne dane jak na zrzucie obok      wraz z symbolem administratora      licencja po zmianie interfejsu w trakcie abonamentu (byli już przypisani użytkownicy) –  pojawi się lista wszystkich dotychczasowych ...
Więcej

Wyszukiwanie użytkowników pakietu

  Jeśli do pakietu przypisanych jest wielu użytkowników administrator licencji może skorzystać z wyszukiwarki. W pole wyszukiwania (nad listą użytkowników) musi wpisać co najmniej 3 litery/znaki składające się na adres mailowy, imię lub nazwisko szukanej osoby
Więcej

Dodawanie użytkowników do pakietu

  Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdego z pakietów. Po kliknięciu na „Dodaj nowych użytkowników”: pojawi się nowe okno jak obok w oknie można wpisać lub wkleić jednorazowo do 200 adresów mailowych   nowych użytkowników danego pakietu; adresy należy podawać w nowych wierszach lub oddzielić średni...
Więcej

Masowe dodawanie użytkowników do pakietów

  Po kliknięciu w wybraną licencję pojawią się nazwy wszystkich pakietów z nią związanych. Przycisk „Zarządzaj pakietami” znajduje się ponad listą pakietów. Należy na niego kliknąć a następnie kliknąć w pierwszy z pakietów do których chcemy przypisać nowych użytkowników (1). Na pasku narzędziowym pojawią się dodatkowe opcje zarządzania (2). &nb...
Więcej

Czy wraz z współpracownikiem mogę logować się na to samo konto?

  Nie ma takiej możliwości, aby równolegle pracować w ramach tego samego konta. Każdy użytkownik powinien dysponować własnym kontem (adresem e-mail), z którego wynikają pewne korzyści. Jeżeli wielu użytkowników korzystało by z tego samego konta, to informacje, które im dostarczamy nie mogłyby być spersonalizowane dla potrzeb poszczególnych użytkowników. Wyjątkiem j...
Więcej

Usuwanie użytkowników

  Administrator licencji może usunąć użytkownika z: - pakietu - listy użytkowników u danego klienta   Aby usunąć z pakietu należy: wyszukać osobę na liście użytkowników danego pakietu kliknąć w prawym dolnym rogu „kafelka” na ikonkę  następnie kliknąć „Usuń z pakietu”     Program zażąda potwi...
Więcej

Kopiowanie i export listy użytkowników danego pakietu

  W sytuacji kiedy administrator potrzebuje dodać do kilku / kilkunastu pakietów tę samą listę użytkowników istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich do pierwszego z pakietów a następnie wyeksportowania gotowej już listy i wkopiowania do kolejnych pakietów. Po wejściu w widok użytkowników pakietu należy kliknąć „Opcje”a następnie wybrać jedną...
Więcej