Abonament aktywny, oczekujący, zakończony

  Abonamenty aktywny (można korzystać) (zegarek zielony, daty na czarno)   Abonament oczekujący (wprowadzony do systemów, oczekuje na rozpoczęcie użytkowania) (zegarek i daty szaro-niebieskie)   Abonament zakończony, ale jest jeszcze dostęp warunkowy do pakietu (zegarek i daty pomarańczowe)   Abonament zakończo...
Więcej

Zarządzanie listą użytkowników danego pakietu

  Po kliknięciu na wybrany pakiet administrator zobaczy listę użytkowników. Jeśli jest to: nowo zakupiona licencja - zobaczy tylko własne dane jak na zrzucie obok      wraz z symbolem administratora      licencja po zmianie interfejsu w trakcie abonamentu (byli już przypisani użytkownicy) –  pojawi się lista wszystkich dotychczasowych ...
Więcej

Wyszukiwanie użytkowników pakietu

  Jeśli do pakietu przypisanych jest wielu użytkowników administrator licencji może skorzystać z wyszukiwarki. W pole wyszukiwania (nad listą użytkowników) musi wpisać co najmniej 3 litery/znaki składające się na adres mailowy, imię lub nazwisko szukanej osoby
Więcej

Dodawanie użytkowników do pakietu

  Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdego z pakietów. Po kliknięciu na „Dodaj nowych użytkowników”: pojawi się nowe okno jak obok w oknie można wpisać lub wkleić jednorazowo do 200 adresów mailowych   nowych użytkowników danego pakietu; adresy należy podawać w nowych wierszach lub oddzielić średni...
Więcej

Masowe dodawanie użytkowników do pakietów

  Po kliknięciu w wybraną licencję pojawią się nazwy wszystkich pakietów z nią związanych. Przycisk „Zarządzaj pakietami” znajduje się ponad listą pakietów. Należy na niego kliknąć a następnie kliknąć w pierwszy z pakietów do których chcemy przypisać nowych użytkowników (1). Na pasku narzędziowym pojawią się dodatkowe opcje zarządzania (2). &nb...
Więcej

Czy wraz z współpracownikiem mogę logować się na to samo konto?

  Nie ma takiej możliwości, aby równolegle pracować w ramach tego samego konta. Każdy użytkownik powinien dysponować własnym kontem (adresem e-mail), z którego wynikają pewne korzyści. Jeżeli wielu użytkowników korzystało by z tego samego konta, to informacje, które im dostarczamy nie mogłyby być spersonalizowane dla potrzeb poszczególnych użytkowników. Wyjątkiem j...
Więcej

Usuwanie użytkowników

  Administrator licencji może usunąć użytkownika z: - pakietu - listy użytkowników u danego klienta   Aby usunąć z pakietu należy: wyszukać osobę na liście użytkowników danego pakietu kliknąć w prawym dolnym rogu „kafelka” na ikonkę  następnie kliknąć „Usuń z pakietu”     Program zażąda potwi...
Więcej

Kopiowanie i export listy użytkowników danego pakietu

  W sytuacji kiedy administrator potrzebuje dodać do kilku / kilkunastu pakietów tę samą listę użytkowników istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich do pierwszego z pakietów a następnie wyeksportowania gotowej już listy i wkopiowania do kolejnych pakietów. Po wejściu w widok użytkowników pakietu należy kliknąć „Opcje”a następnie wybrać jedną...
Więcej

Dlaczego wpisując dane zapytanie na liście wyników wyszukiwania mam różne typy dokumentów?

  Listy są zróżnicowane, ponieważ dla danego zapytania trafniejszy może być komentarz a nie akt prawny. Jeżeli zajdzie potrzeba wyświetlenia tylko jednej kategorii dokumentów należy skorzystać z zawężeń na lewym panelu.
Więcej

Ustawianie ograniczenia wejścia do pakietu po IP

  Istnieje możliwość takiego ustawienia uprawnień aby do wybranych pakietów użytkownicy mogli zalogować się tylko ze wskazanego IP lub zakresu IP. W tym celu na poszczególnych pakietach musi być ustawione ograniczenie dostępu po IP. To rozwiązanie pozwala tak wysterować dostępem aby wybrana grupa użytkowników mogła korzystać ze wskazanych pakietów tylko na ...
Więcej