Czy mogę wyświetlić cały indeks na jednej stronie?

  Indeksy haseł jest bogatszy zatem wyświetlenie wszystkich haseł nie byłoby czytelne. Drzewko haseł można przeszukiwać "ręcznie" jak również skorzystać z funkcjonalności "przeszukaj hasła" która umożliwia przeszukanie nie tylko haseł ale również podhaseł.
Więcej

Dodatkowi administratorzy licencji

  W niektórych przypadkach istnieje potrzeba ustanowienia dodatkowych administratorów licencji. Listę aktualnych administratorów licencji można podejrzeć po wejściu do licencji i kliknięciu na zakładkę „Administratorzy” Nowego administratora dodajemy klikając na baton „Dodaj nowego administratora licencji” a następnie wprowadzając jego adres e-mail w okn...
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Nie mogę się zalogować

  Jeśli użytkownik zgłasza, że nie może się zalogować do produktu, zależy sprawdzić/potwierdzić z użytkownikiem czy:   1. Założył konto w Serwisie Logowania Wolters Kluwer. Oznacza to, że użytkownik zdefiniował sobie parę login i hasło oraz podał niezbędne dane do założenia indywidualnego profilu w Serwisie Logowania. Po zalogowaniu się na stro...
Więcej

Po kilkunastu minutach nieaktywności zostałem wylogowany, dlaczego?

  W przypadku, gdy strona aplikacji jest otwarta w przeglądarce i zaznaczona jest przy logowaniu pozycja „Zapamiętaj mnie”, to sesja logowania jest przedłużana, ponieważ istnieje aktywne połączenie z Internetem. Kwestia, czy połączenie z Internetem jest aktywne, zależy od wielu czynników, m. in. od systemu operacyjnego, producenta komputera, konfiguracji zarządzania energi...
Więcej

Czy mogę przejść do konkretnego artykułu aktu bezpośrednio z okna wyszukiwania?

  Tak, wpisując w okno wyszukiwania np. art. 102 kc – program otworzy Kodeks Cywilny spozycjonowany na artykule 102. Jeżeli wpisany artykuł nie będzie występował w wersji obowiązującej, dokument otworzy się na początku np. po wpisaniu art. 20 kp  - art. został wykreślony, program otworzy Kodeks Pracy na nagłówku aktu (art. 20 KP obowiązywał do 1990 roku)
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Przypomnienie hasła

  Każdy użytkownik, który zapomniał hasła może samodzielnie poprosić o przypomnienie klikając „Nie pamiętasz hasła?” a następnie wpisując taki adres e-mail, którego używa użytkownik przy logowaniu. Na skrzynkę przyjdzie specjalny mail jak należy postępować dalej.
Więcej

Czy jest możliwość wyszukiwania po składach sądów orzekających?

  Tak, w tym celu należy kliknąć na ikonę Zaawansowane obok okienka Wyszukiwania pełnotekstowego. Tam należy wybrać bazę Orzeczenia i pisma urzędowe i upewnić się, że jest widoczne kryterium wyszukiwania "Składy orzekające". W razie jego braku, należy wybrać je z menu Dodaj kryterium widocznego po prawej stronie. Następnie można przeszukiwać już zbiór orzeczeń w oparc...
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – „Nie mam dostępu” …np. do Komentarzy

  W takiej sytuacji należy sprawdzić czy: 1.firma posiada wykupiony abonament na dany zasób, czyli czy: pakiet znajduje się na liście dostępnych dla danego klienta abonament jest aktywny 2.dana osoba znajduje się na liście użytkowników przypisanych do wskazanego pakietu (należy wejść w licencję, następnie pakiet a potem wyświetlić listę użytkown...
Więcej

Jak dodać dokument do folderu aktówki?

  Dokument do aktówki można dodać na dwa sposoby: 1.bezpośrednio ze strony głównej czy listy z wynikami wyszukiwania „drag and drop” (przeciągając tytuł do folderu domyślnego aktówki – wysuwane menu po prawej stronie ekranu) 2. jeśli użytkownik chce dodać dokument który właśnie przegląda, należy przejść do zakładki Eksport i kliknąć „Dodaj do aktówki...
Więcej

Problemy najczęściej zgłaszane do administratorów przed użytkowników i sposoby pomocy – Przestał mi działać program

  Przy tego typu zgłoszeniu trzeba sprawdzić czy: Nie wygasł abonament na produkt/pakiet – sprawdzić jak na stronie 8 Użytkownik nie został usunięty z pakietu/-ów – sprawdzić jak na stronie 12 Nie ma chwilowego problemu z internetem u klienta Jeśli nie wystąpił żaden z ww. przypadków, prosimy o zgłoszenie na adres pomoc.techniczna@wo...
Więcej