Wyszukiwanie dokumentów – Skróty kierujące bezpośrednio do danego aktu lub wzoru

  W wyszukiwaniu pełnotekstowym możliwe jest wykorzystanie skrótów bądź fraz, aby przejść bezpośrednio do określonego aktu prawnego. Przykładowo: wpisanie skrótu k.p.a. przeniesie Użytkownika bezpośrednio do ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Lista skrótów i fraz bezpośrednio kierujących do danego aktu prawnego w wyszuk...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Wyszukiwanie zaawansowane

  Widoczny obok pola wyszukiwania pełnotekstowego link Wyszukiwanie zaawansowane otwiera menu, dzięki któremu Użytkownik może precyzyjnie określić cechy poszukiwanego dokumentu.   W pierwszej kolejności należy wskazać kategorię dokumentu, do której poszukiwany należy, a następnie doprecyzować jego cechy wpisując je w odpowiednie pola. Z menu widoc...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Lista wyników wyszukiwania

  Wyniki wyszukiwania prezentowane są w nowym oknie; Użytkownik jest informowany o ilości dokumentów spełniających kryteria wyszukiwania. Na liście wyników prezentowane są dokumenty wraz ze znalezionym w ich tytule szukanym tekstem, który oznaczono żółtym tłem. Dzięki temu Użytkownik może szybko się zorientować, czy chodziło mu właśnie o takie zastosowania ...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – znaki specjalne i operatory

Dodatkowe opcje wykorzystywane przy wyszukiwaniu pełnotekstowym. W wyszukiwaniu uwzględnione są cyfry i znaki typu łącznik (-), apostrof (') itp. Wpisywać można nazwy typu Natura 2000, ISO 9001, O’Brien czy oznaczenia typu 2014/24/UE lub Nr 02/2018/(DOKE). Można posługiwać się znakami specjalnymi: ? – zastępuje dowolny znak oraz * – zastępuje ciąg dowolnych ...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Indeks i Hasła

  Hasła to skorowidze przedmiotowe grupujące wszystkie rodzaje dokumentów dostępnych w programie pod względem tematycznym. Same Hasła zebrane są w Indeksie - wspólnym drzewie Haseł dla wszystkich dokumentów znajdujących się w programie.   Specjalnymi wersjami Indeksu są Indeksy branżowe (np. bankowy, notarialny, sędziowski) oraz indeks norm, które pre...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Indeksy branżowe

  Platforma LEX oparta jest o jednolity indeks haseł dla wszystkich rodzajów dokumentów. Na potrzeby produktów przygotowanych dla określonych grup zawodowych, powstały indeksy branżowe. Indeks zbudowany jest tylko z haseł wyselekcjonowanych dla danej branży lub grupy zawodowej do której adresowany jest produkt.   W przypadku korzystania z kilku produkt...
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Roczniki

  Roczniki dostępne z ikony  w Ekranie powitalnym programu, umożliwiają wyszukiwanie dokumentów opublikowanych w poszczególnych latach.   Użytkownik wybiera kategorię dokumentu w lewym panelu oraz interesujący go rocznik - w centralnej części okna.
Więcej

Wyszukiwanie dokumentów – Zasoby

  Zasoby to listy wszystkich dokumentów należących do jednej ze wskazanych kategorii.   Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy danych widocznych w lewym panelu. Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów. Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych...
Więcej

Akty prawne – Obowiązywanie aktów prawnych

  Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania. Pierwszym etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować wobec niego kryterium obowiązywania, czy też, wobec jego natury, nie podlega temu kryterium. W wyniku tej oceny, tj. oceny aktów prawnych co do obowiązywania, dokonuje się w p...
Więcej

Akty prawne – Tekst dokumentu

  Po kliknięciu na akt prawny widoczny na liście, wyświetla się okno z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu. W górnej części okna wyświetlane są: - tytuł przeglądanego aktu, - dane dotyczące miejsca (identyfikator) i daty publikacji; kliknięcie na ikonę  wyświetli listę ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknięcie...
Więcej