Notatki

  Notatki pozwalają Użytkownikowi na zapisywanie swoich uwag, spostrzeżeń bądź ważnych dla swojej pracy informacji. Notatki można dodawać z Zakładki Narzędzia, korzystając z opcji Dodaj notatkę. Po kliknięciu w nią otwarte zostanie okno edycji tekstu notatki. Notatka zapisywana jest w folderze domyślnym w Aktówce, jednak przy tworzeniu notatki jest możliwość zmian...
Więcej

Terminarz

  Terminarz to funkcjonalność, dzięki której Użytkownik może zorientować się w nadchodzących ważnych terminach z zakresu m.in. prawa pracy, zamówień publicznych, ochrony środowiska.   Do terminarza można wejść z lewego panelu Ekranu powitalnego. Po uruchomieniu Terminarza Użytkownik ma dostęp do widoku bieżącego miesiąca w kalendarzu z zaznaczonymi w nim ...
Więcej

Notatka o autorze

  Notka o autorze umożliwia wyświetlenie wszystkich publikacji, które stworzył lub współtworzył dany autor. Aby to uczynić, należy kliknąć na imię i nazwisko autora w oknie z tekstem publikacji. W nowym oknie zaprezentowane zostaną informacje o autorze oraz interaktywna lista publikacji podzielonych według kategorii. Aby przejść do dowolnej publikacji, wystarczy klikną...
Więcej

Twoja sugestia

  Twoja sugestia to funkcjonalność, dzięki której Użytkownicy mogą zgłaszać swoje uwagi, sugestie co do zawartości oraz informacje o błędach w programie bezpośrednio do Wolters Kluwer. Formularz do przesyłania zgłoszeń dostępny jest w prawym dolnym rogu ekranu. Po wypełnieniu go należy kliknąć na ikonę Wyślij, by wiadomość trafiła bezpośrednio do Wolters Kluwer...
Więcej

Lista fraz bezpośrednio kierujących do danego aktu prawnego w wyszukiwaniu pełnotekstowym

  Wpisując w wyszukiwarce pełnotekstowej wybrany skrót lub frazę kilkuwyrazową zostaniemy przeniesieni bezpośrednio do treści danego aktu prawnego. Dotyczy to skrótów i fraz: abw – ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu bip – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w s...
Więcej

Lista aktów posiadających tytuły podstawowych jednostek redakcyjnych

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o bezpieczeństw...
Więcej

Lista ustaw zawierających hipertekst merytoryczny

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Kodeksy: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 20 maja 1971 ...
Więcej

Wykaz skrótów stosowanych w dokumentach

  Rozwinięcie skrótów stosowanych w programie.   Akty prawne - publikatory D.U. - Dziennik Ustaw M.P. - Monitor Polski MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy MSiG-Ogl - Monitor Sądowy i Gospodarczy - Część Ogłoszenia M.S."B" - Monitor Spółdzielczy "B" M.P."B" - Monitor Polski B Dz.Urz.NBP - Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego Dz.Urz.Min....
Więcej

Piśmiennictwo prawnicze – źródła tez i glos

  Wykaz źródeł dokumentów zamieszczonych w programie.   Źródła tez piśmiennictwa: Admin. - Administracja Biul.RL - Biuletyn Rady Legislacyjnej Biul.Skarb. - Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów CASUS - CASUS CML Rev. - Common Market Law Review Cz.PKiNP - Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Czas Informacji - Czas Informacji Dor.Podat. - Doradztwo Podat...
Więcej

Wysyłanie deklaracji przez Internet

  Deklaracje, informacje i zeznania podatkowe opracowane w Excelu można wysyłać do urzędu skarbowego Internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje. Deklaracje elektroniczne wysyłane są w postaci pliku XML. Przesyłanie formularzy w formie załącznika w poczcie e-mail jest nieprawidłowe, dlatego też nie jest akceptowane przez urzędy skarbowe. 1. Zainstalowanie aktualnych Cer...
Więcej