Akty prawne – Obowiązywanie aktów prawnych

  Wszystkie akty prawne, dostępne w programie, podlegają ocenie co do obowiązywania. Pierwszym etapem tej oceny jest ustalenie, poprzez analizę tekstu danego aktu, czy w ogóle można zastosować wobec niego kryterium obowiązywania, czy też, wobec jego natury, nie podlega temu kryterium. W wyniku tej oceny, tj. oceny aktów prawnych co do obowiązywania, dokonuje się w p...
Więcej

Akty prawne – Tekst dokumentu

  Po kliknięciu na akt prawny widoczny na liście, wyświetla się okno z tekstem aktu prawnego prezentowanym w centralnej części ekranu. W górnej części okna wyświetlane są: - tytuł przeglądanego aktu, - dane dotyczące miejsca (identyfikator) i daty publikacji; kliknięcie na ikonę  wyświetli listę ogłoszonych tekstów jednolitych dla aktu, kliknięcie...
Więcej

Akty prawne – Lista aktów prawnych w Haśle

  Kolejność na liście aktów powiązanych z Hasłem zależy od treści aktów i przedmiotu Hasła oraz jest określona przez Redakcję Programu. W głównej części okna wyświetla się lista dokumentów. Poszczególne pozycje oznaczone są przez: - ikonę aktu prawnego (patrz: Ikony dokumentów),  - przed identyfikatorem, jeśli akt należy do Nowości; - tytuł a...
Więcej

Akty prawne – Informacje o jednostce

  Informacje o jednostce prezentują dokumenty dostępne w programie powiązane z daną jednostką redakcyjną. Aby wyświetlić informacje o jednostce, należy kliknąć na ikonę  obok jednostki. Pojawi się rozwijana lista kategorii dokumentów powiązanych z tą jednostką, a także data wejścia w życie tej jednostki. Możliwe jest również dodanie Alertu bądź Nota...
Więcej

Akty prawne – Hipertekst formalny i merytoryczny

  Powołania (odesłania do) innych aktów prawnych w tekście aktu podkreślone linią ciągłą lub przerywaną są linkami do tak oznaczonych przepisów. Hipertekst formalny jest wyróżniony linią ciągłą. Umożliwia wyświetlenie tak oznaczonej jednostki redakcyjnej (lub całego aktu), na którą powołano się w tekście. Hipertekst merytoryczny jest wyróżniony...
Więcej

Akty prawne – Kursywa w tekście aktu prawnego

  Kursywa w treści aktu prawnego ma różne znaczenie w zależności od rodzaju aktu prawnego. W aktach prawa powszechnego: Kursywą będzie oznaczona fraza (pewne określone sformułowanie), która została uznana za niezgodną z Konstytucją wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Kursywą będą objęte są również stawki, które były zmienione przynajmniej 1 raz (aktu...
Więcej

Akty prawne – Przypisy zwykłe i ogólne

  Przypis zawiera informację o zmianie w akcie prawnym. Przypis zwykły jest zaznaczony w tekście odnośnikiem liczbowym, np. „(1)” i dotyczy jednostki redakcyjnej. Przypis ogólny jest zaznaczony odnośnikiem „*” i dotyczy całego aktu prawnego. Występuje zawsze w nagłówku za tytułem. Kliknięcie odnośnika przypisu powoduje wyświetlenie jego treści. ...
Więcej

Akty prawne – Dokumenty powiązane i Słowa kluczowe

  Funkcja Dokumenty powiązane  wyświetla kategorie dokumentów w programie, które powiązane są z danym aktem prawnym. Kliknięcie na którąkolwiek z kategorii spowoduje przejście do listy dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje pole Akty prawne, gdzie prezentowane są wszystkie możliwe relacje, w które akt wchodzi z innymi aktami prawnymi (w charakterze c...
Więcej

Orzeczenia i pisma urzędowe – Lista dokumentów

  Orzeczenia i pisma urzędowe prezentowane są w postaci listy przynależnej do właściwego merytorycznie Hasła. Obejmuje ona orzeczenia sądów polskich, szeroko pojęte orzecznictwo europejskie (orzeczenia strasburskie, luksemburskie i krajowe), a także pisma urzędowe zawierające wytyczne wydane przez organy państwowe. Listę Orzeczeń i Pism urzędowych można filtr...
Więcej

Orzeczenia i pisma urzędowe – Tekst dokumentu

  Teksty orzeczeń bądź pism urzędowych prezentowane są w podobny sposób i dostępne są dla nich zbliżone funkcjonalności. Tekst orzeczenia zawiera: - dane o orzeczeniu, takie jak np. sygnatura, rodzaj orzeczenia, sąd itp.; - miejsce publikacji; w przypadku orzeczeń, które mają wiele miejsc publikacji w górnej metryce orzeczenia prezentowane jest główne miejsce ...
Więcej