Kancelaria Notarialna – Czynność bez opłat

  Jeśli chcielibyśmy wprowadzić daną czynność w repertorium bez opłat, a przy próbie zapisania danej czynności mamy komunikat o nie wprowadzonych opłatach, to musimy we wzorcu zaznaczyć opcję „Bez opłat”. W celu zaznaczenia na wzorcu opcji umożliwiającej dodawanie czynności bez opłat, musimy po uruchomieniu programu Kancelaria Notarialna kliknąć na górze S...
Więcej