Czy decydując się na faktury elektroniczne nie będę otrzymywać faktur papierowych?

 

Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie faktur elektronicznych zarówno oryginał, jak i ewentualnie duplikat faktury jest przesyłany na wskazany przez Państwa w formularzu online adres e-mail. W przypadku pojawienia się trudności z wysyłką faktur elektronicznych zostaną wysłane faktury papierowe.