Administrator licencji w każdej chwili może przypisać nowych użytkowników do każdego z pakietów.

Po kliknięciu na „Dodaj nowych użytkowników”:

  • pojawi się nowe okno jak obok
  • w oknie można wpisać lub wkleić jednorazowo do 200 adresów mailowych   nowych użytkowników danego pakietu; adresy należy podawać w nowych wierszach lub oddzielić średnikami
  • kliknąć „Dodaj”

Przed dodaniem nowego użytkownika program:

  • zapyta o to czy administrator chce automatycznie wysłać nowemu użytkownikowi powiadomienie o dodaniu do licencji; automatycznie zaznaczona jest opcja wysłania komunikatu

  • wymaga potwierdzenia decyzji
  • sprawdzi, czy, wprowadzony adres już istnieje oraz czy spełnia podstawowe zasady adresu e-mail

 

Jeśli użytkownik był już przypisany do pakietu lub adres jest

błędny, pojawi się właściwy komunikat. Należy anulować

operację dodania lub poprawić adres e-mail.

 

UWAGA!

Aby przypisać nowego użytkownika do kilku pakietów należy:

  • powtórzyć operację dla każdego pakietu, lub
  • skorzystać z operacji masowego dodawania użytkowników