Jak umieścić akty prawne w folderze ulubione?

 

Folder Ulubione został zastąpiony przez funkcjonalność Aktówka. Aby dodać akt prawny do aktówki, należy kliknąć w oknie z treścią aktu na zakładkę Narzędzia, a tam na opcję Dodaj do aktówki. W Aktówce możemy dowolnie tworzyć katalogi i zamieszczać w nich wybrane dokumenty. Więcej informacji o dodawaniu dokumentów do aktówki znaleźć można na stronie http://pomoc.wolterskluwer.pl/aktowka/.