Kancelaria Notarialna umożliwia eksport danych do programu Symfonia, oraz innych programów księgowych. Dane są eksportowane do pliku txt. Kancelaria Eksportuje tylko w takim formacie dane, ewentualne dostosowanie pliku i danych do konkretnego programu księgowego, należy wykonać we własnym zakresie.

Aby wyeksportować dane do programu księgowego, należy uruchomić Kancelarię Notarialną i następnie klikamy Narzędzia > Eksport do Symfonii

 

Pokażę się okno w którym należy wybrać zakres dat z którego chcemy wyświetlić dane. Następnie klikamy przycisk Pokaż. Możemy wybrać również opcję „Pokaż wg”.

Po wyświetleniu danych, należy kliknąć przycisk „Eksport”. Zostaniemy poproszeni o nadanie nazwy pliku w którym zostaną zapisane wyeksportowane dane i miejsce w którym ma zostać zapisany.

Możemy również skorzystać z przycisku „Opcje” na górze po lewej w oknie Eksportu. Możemy tam wybrać Parametry eksportu, takie jak np. separatory, format daty itp. Poniżej zrzut ekranowy z opcji parametrów eksportu.