Komentarze i Publikacje to szeroko pojęte materiały autorskie tworzone na zamówienie wydawnictwa Wolters Kluwer.

Dostęp do nich możliwy jest przez wyszukiwanie pełnotekstowe (gdy dokument zawiera poszukiwaną frazę) bądź też za pomocą Haseł. W Hasłach poszczególne rodzaje Publikacji zostały ujęte w formie Podkategorii.

W głównej części okna wyświetla się lista Komentarzy i Publikacji. Poszczególne pozycje oznaczone są przez (w zależności od rodzaju Publikacji):

Ikona

  – pozwala na wydrukowanie listy dokumentów.

– ikonę właściwą dla danego rodzaju Publikacji;

 – przed identyfikatorem, jeśli Publikacja należy do Nowości;

– tytuł;

– wydawnictwo;

– data;

– autor;

– rodzaj Publikacji.

Listę Publikacji można zawęzić, wybierając podkategorie widoczne w lewym panelu. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków; program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego.

W przypadku, gdy Publikacja nie posiada treści, prezentowana jest jedynie w formie notki bibliograficznej.