W sytuacji kiedy administrator potrzebuje dodać do kilku / kilkunastu pakietów tę

samą listę użytkowników istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich do pierwszego

z pakietów a następnie wyeksportowania gotowej już listy i wkopiowania do kolejnych

pakietów.

Po wejściu w widok użytkowników pakietu należy kliknąć „Opcje”a następnie wybrać jedną z możliwości:

  • „Skopiuj listę do pliku” lub
  • „Zapisz listę do pliku”

 

Korzystając z zapisanej listy i funkcji „Dodaj użytkownika” można modyfikować Listę uprawnionych na do kolejnych pakietów