LEX DVD – Instrukcja wprowadzenia Kodu 20.

 

Przykładowy Kod 20 to : 00847011284433352063

W celu wprowadzenia kodu do programu należy wykonać następujące czynności:

Należy włożyć ostatnią płytę aktualizacyjną LEX.

 

 Po wybraniu pozycji „Zabezpieczenia” na ekranie monitora zostanie wyświetlony następujący obraz wraz z dostępnymi rodzajami zabezpieczenia.

 

 Należy zaznaczyć kursorem pozycję „Kod znakowy”, a następnie zatwierdzić przyciskiem „Dalej”.

W wyznaczone pole wprowadzamy otrzymany Kod 20 (znajduje się na początku instrukcji).

 

 Po wprowadzeniu kodu zatwierdzamy klikając przycisk „Dalej”.

Na ekranie pojawi się komunikat o wykryciu nowego zabezpieczenia.

 

  Ponowne uruchomienie programu spowoduje aktywację programu na zmienionym już zabezpieczeniu.