LEX DVD – Wymagania Techniczne.

 

Minimalne wymagania aplikacji LEX dla Windows

Komputer PC , mysz, klawiatura, napęd DVD

(W przypadku wyboru klucza HASP jako nośnika licencji – komputer musi posiadać port USB)

System operacyjny:

Windows 7 – x32/x64 – Premium, Ultimate, Professional, Enterprise

Windows 8 – x32/x64 – Windows 8, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise
Jako serwer: Windows 2003/2008R2/2012

Uwaga: jeden z dostępnych typów zabezpieczeń LEX-a przed kopiowaniem – tzw. dyskietka CopyControl – nie współpracuje z systemami x64 i jest obecnie wycofywana (wymiana na inne).

Windows 7/8 : RAM 2 GB
instalacja minimalna1

wymagane wolne miejsce na dysku

29GB (w tym 8GB opcjonalny   Moduł Prawa Miejscowego)
instalacja pełna2

wymagane wolne miejsce na dysku

40GB
procesor (częstotliwość) Intel I3 @ 2 GHz
rozdzielczość ekranu minimalna Minimalna: 1024 x 768, rekomendowana: 1280 x1024

 

(1) Instalacja minimalna

Część danych pozostaje na płycie DVD, obecność płyty w napędzie konieczna do uruchomienia programu, ten rodzaj instalacji nie jest możliwy w przypadku instalacji sieciowej. 

(2) Maksymalna instalacja pełna konfiguracji LEX wraz z Modułem Prawa Miejscowego

Wszystkie dane przenoszone z płyty DVD na dysk twardy. 

(3) Minimalna ilość pamięci RAM

Ze względu na komfort pracy użytkownika SiP LEX oferuje wydajne pełnotekstowe wyszukiwanie aktów, w efekcie wymaga stosunkowo dużej ilości pamięci RAM (porównywalnej jednak np. z przeglądarką www z kilkoma jednocześnie otwartymi zakładkami). Możliwość uruchomienia programu LEX zależy od ilości uruchomionych programów i ilości pamięci, jaką one zajmują. Dlatego jest możliwa sytuacja, że mimo posiadania minimalnej wymaganej pamięci RAM nie będzie ona dostępna dla SiP LEX i program może działać nieprawidłowo. W sytuacjach gdy użytkownik korzysta jednocześnie z wielu dużych aplikacji, dla wygodnej i wydajnej pracy zalecane jest posiadanie jak największej ilości RAM.

 

Internet Explorer 9.0 (lub nowszy) oraz dostęp do WWW (http i ssl)

Niezbędny do korzystania z „Lex Online” oraz pobierania „aktualizacji codziennej”.

 

Microsoft Word 2003 lub Word Viewer (wersja 2003 lub nowsza)

MS Word jest potrzebny do edycji formularzy (wzorów pism), głównie w formacie rtf. Do samego wydruku formularzy wystarczy bezpłatny Microsoft Word Viewer.

 

Adobe Acrobat Reader 5.0 (lub nowszy) lub inna przeglądarka PDF

Acrobat Reader to bezpłatna aplikacja potrzebna do czytania wersji pierwotnych aktów dostępnych w SIP LEX – Acrobat Reader można pobrać ze strony producenta:http://www.adobe.com/products/reader/.

 

Szczególne wymagania modułu Informator Prawno-Gospodarczy

Dostęp FTP (porty TCP/20 i TCP/21) do serwera ftp.informator.lex.pl

Istnieje możliwość zdefiniowania serwera proxy (zakładka „Ustawienia FTP” w oknie dialogowym „Opcje” aplikacji LEX dla Windows).

Klienci, z zablokowanym protokołem ftp, mają możliwość zapoznania się z treścią szukanych dokumentów po wejściu do wersji online (ikona on-line aplikacji LEX dla Windows).

 

Szczególne wymagania modułu lex@hand

Microsoft Word: Do poprawnej współpracy modułu LEX@hand z Microsoft Word wymagana jest odpowiednia wersja tego edytora, moduł prawidłowo współpracuje z następującymi wersjami edytora Microsoft Word: XP, 2003, 2007.

 

Wymagania dla instalacji wielostanowiskowych

  • Sieć 100Mb/s rekomendowana do komfortowej pracy 

Sieć łącząca serwer plików, na którym zainstalowano LEX ze stacjami użytkowników, powinna zapewniać przepływność co najmniej 100Mb/s i nieprzerwany dostęp do danych. Czas wszystkich komputerów musi być zsynchronizowany (strefa czasowa/dzień/godzina/minuta).

  • Dedykowany serwer z systemem operacyjnym Microsoft Windows Server

Gdy brak dedykowanego serwera plików: w instalacjach sieciowych obsługujących do 5 licencji na program – jako serwer można wykorzystać komputer z klienckim systemem operacyjnym Windows (np. Windows 7). Należy wziąć pod uwagę, że wszelkie akcje podejmowane przez użytkownika komputera pracującego jako serwer mają wpływ na wydajność tego komputera i w konsekwencji na komfort pracy użytkowników sieciowych.

  • 40GB wolnego miejsca na dysku twardym serwera dla pełnej instalacji

W zależności od rodzaju instalacji: minimalna, pełna oraz prawo miejscowe, wymagana ilość miejsca może być mniejsza). UWAGA: Ilość zajmowanego miejsca zwiększa się z każdą aktualizacją – baza tekstów rośnie w średnim tempie ok 2GB rocznie!

  • Napęd DVD w serwerze (jest także możliwość aktualizowania ze stacji klienckiej).

Wariant 1: Serwer z systemem operacyjnym MS Windows Server 2003 SP2 (lub nowszy)

Udostępniony zasób sieciowy: Z udostępnionym w sieci Microsoft Network zasobem sieciowym dostępnym dla użytkowników programu, w przypadku korzystania z nośnika licencji

Wyjątki w Data Execution Prevention: jeśli DEP jest włączone dla wszystkich programów – konieczne są wyjątki dla niektórych plików, m.in.: lexw.exe, testhasp.exe, mlexinst.exe, nhsrv32.exe, nhsrvice.exe, nklsjuggler.exe,nkls40ek.exe.

Wyjątki w osobistej zaporze i Windows Firewall: w przypadku korzystania z nośnika licencji HASP konieczne jest dodanie wyjątków zapory dla portów 475/udp oraz 475/tcp lub zamiennie wyjątków dla aplikacji nhsrvice.exe i nhsrv32.exe,
Dla klucza aktywacyjnego wyjątki w zaporze Firewall: 9400-9499 (TCP IN/OUT);

Wariant 2: Serwer z systemem operacyjnym Linux + Samba

Możliwa jest instalacja SIP LEX na zasobie sieciowym udostępnianym przez serwer Samba (Linux). Konfiguracja Samba musi być zgodna z zaleceniami serwisu Wolters Kluwer Polska. Rekomendowane systemy to SUSE lub Debian (zabezpieczeniem programu nie może być klucz aktywacyjny).