LEX Intranet – Wymagania Techniczne.

 

Wymagania minimalne dla serwera aplikacji LEX dla Intranetu:

 • Niezawodność i dostępność: Serwer musi spełniać standardy niezawodności odpowiednie do ustaleń podpisanej z klientem umowy. W szczególności powinien być maszyną dedykowaną do wyłącznego użytku dla SIP LEX dla Intranetu. W przypadku restrykcyjnych umów (np. zapewnienie dostępności usługi 24h/7dni) niezbędna jest redundancja głównych podsystemów serwera: systemu dyskowego (np. w postaci macierzy typu RAID1) oraz zasilaczy. Zaleca się rozwiązania klastrowe, jeśli usługa ma być dostępna jednocześnie dla bardzo dużej ilości użytkowników (granica zastosowania klastra jest zależna od wydajności danego serwera). 
 • Pamięć operacyjna: Płyta główna serwera powinna zapewniać wsparcie sprzętowe dla obsługi niezbędnej do prawidłowego działania programu ilości pamięci RAM.
 ilość licencji * 0-50 50 – 200 200-400 400 – 1000
minimum RAM [GB] ** 16 24 32 48

(*) Przyjmujemy, że ilość licencji = ilość jednocześnie zalogowanych użytkowników.

(**)        Ilość pamięci RAM może być zredukowana w szczególnych przypadkach (np. brak obsługi modułu Informatora Prawno-Gospodarczego, mniejsza ilość jednoczesnych połączeń)

 • Procesor: Procesor w konfiguracjach do 50 licencji: 2x3GHz (64bit) Procesor w konfiguracjach powyżej 50 licencji: +1core/100 dostępów
 • Przestrzeń dyskowa: UWAGA: Ilość zajmowanego miejsca zwiększa się z każdą aktualizacją programu. W tabelce przedstawiono warianty minimalnego zapotrzebowania na przestrzeń dyskową:
dane LEX + rezerwa (na aktualizacje)  600 GB
dane LEX + rezerwa + moduł IPG  800 GB
dane LEX + rezerwa + moduł IPG + akty własne  1300 GB

 

Powyżej 100 licencji serwer powinien zapewniać dużą wydajność systemu dyskowego, zalecany jest kontroler SCSI lub SAS + dyski w konfiguracji RAID1 lub innej zapewniającej szybki odczyt oraz redundancję dysków (RAID5, RAID10). 

 • System operacyjny:
  • Debian 8 x64 
 • Dodatkowe oprogramowanie zainstalowane na serwerze:
  • Apache Tomcat 7 (aktualna wersja)
  • Java JRE 8 (aktualna wersja) 
  • Jetty/Solr
 • Otwarte porty TCP Serwer SIP LEX dla Intranetu świadczy usługi na porcie TCP/80 (opcjonalnie port 81 dla Informatora Prawno Gospodarczego), w związku z tym wszyscy użytkownicy muszą mieć zapewniony swobodny dostęp do tego portu serwera.
 • Aktualizacja
  1. Aktualizacja automatyczna – paczki aktualizacyjne ściągane są automatycznie wg. zadanych parametrów (dzień, godzina, …) na zasadzie pull via HTTP/HTTPS. Zadana grupa adresatów dostaje emaile z powiadomieniami o wykonanych aktualizacjach. Proces jest całkowicie bez obsługowy, w przypadki niepowodzenia przywracana jest ostatnio działająca wersja oraz wysyłane jest powiadomienie emailowe o napotkanym problemie.
  2. Aktualizacja semi-automatyczna – w tym modelu użytkownik ręcznie inicjuje proces aktualizacji z internetu, lub pobiera samodzielnie paczki aktualizacyjne i uruchamia proces aktualizacji.
  3. Aktualizacja z nośnika – użytkownik otrzymuje dane na nośniku, np. dysk USB, podłącza dysk do serwera i uruchamia proces aktualizacji.
 • Virtualizacja Serwer SIP LEX pracuje w środowiskach virtualnych, które spełniają powyższe wymagania sprzętowe. Zweryfikowane środowiska: VMWare, Hyper-V, VirtualBox, ProxMox, KVM
 • Integracja z LDAP Możliwa integracja z LDAP AD / CASA
 • Zarządzanie Zarządzanie odbywa się z poziomu panelu sterowania w przeglądarce: – podgląd użytkowników z możliwością wylogowania – ustawianie użytkowników VIP (gwarantowany dostęp użytkownika w przypadku licencji konkurencyjnych) – ustawianie czasu wylogowania przy braku aktywności
 • Wymagania dla stacji roboczej Przeglądarka (cookies + javascript): IE11 lub wyżej, FireFox 25 lub wyżej, Chrome 32 lub wyżej *średnie obciążenie łącza per użytkownik: ~20kBps