LEX ONLINE – Czyszczenie cache w przeglądarce internetowej.

 

 

 

Poniżej przedstawiono instrukcję usunięcia cache z przeglądarki internetowej dla wszystkich oficjalnie wspieranych przeglądarek, tj. Internet Explorer, Mozilla Firefox oraz Google Chrome.

  • przeglądarce IE należy wybrać „Narzędzia”, a następnie „Usuń historię przeglądania”:

 

Można również skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + DEL lub w prawym górnym rogu wybrać ikonę koła zębatego jak poniżej:

 

 Następnie wyświetli się poniższe okno. Należy zaznaczyć, jak pokazano niżej, odpowiednie opcje i wybrać „Usuń”:

 W przypadku przeglądarki FF również można skorzystać ze skrótu klawiszowego CTRL + SHIFT + DEL lub tak jak poniżej wybrać: Firefox -> Historia -> Wyczyść historię przeglądania.

 

 Należy zaznaczyć opcje, jak pokazano poniżej, i wybrać „Wyczyść teraz”:

W przypadku przeglądarki Google Chrome należy wybrać Menu -> Narzędzia -> Wyczyść dane przeglądania lub skrót klawiszowy CTRL + SHIFT + DEL:

Następnie należy wybrać opcje, jak pokazano poniżej, i kliknąć „Wyczyść dane przeglądarki”: