W takiej sytuacji należy sprawdzić czy:

1.firma posiada wykupiony abonament na dany zasób, czyli czy:

  • pakiet znajduje się na liście dostępnych dla danego klienta
  • abonament jest aktywny

2.dana osoba znajduje się na liście użytkowników przypisanych do wskazanego pakietu (należy wejść w licencję, następnie pakiet a potem wyświetlić listę użytkowników i odszukać daną osobę)

3.nie minął okres abonamentu na dany pakiet

4.jaki jest zgodnie z umową sposób zabezpieczenia danego pakietu

5.czy wskazany użytkownik ma odpowiednio skonfigurowany dostęp i próbuje wejść z dozwolonego miejsca (istotne przy zabezpieczeniach po IP)

6.nie próbuje wejść do produktu jako kolejny użytkownik (powyżej ilości wykupionych dostępów) – do licencji przypisano więcej użytkowników niż możliwych jest równoległych wejść i wchodzący wcześniej zajęli dostępy

 

Jeśli osoba próbująca wejść do pakietu musi to zrobić nawet kosztem dostępu innej osoby, administrator może chwilowo „wyrzucić” wybranego innego użytkownika klikając na ikonę „więcej”  przy wybranym użytkowniku a następnie na „Zamknij sesję”.
Kolejny użytkownik będzie mógł się zalogować.