Jeśli użytkownik zgłasza, że nie może się zalogować do produktu, zależy sprawdzić/potwierdzić z użytkownikiem czy:

 

1. Założył konto w Serwisie Logowania Wolters Kluwer.

Oznacza to, że użytkownik zdefiniował sobie parę login i hasło oraz podał niezbędne dane do założenia indywidualnego profilu w Serwisie Logowania. Po zalogowaniu się na stronie www.logowanie.wolterskluwer.pl widzi górną belkę narzędziową jak na zrzucie i co najmniej  ikony udostępnianych bezpłatnie aplikacji, np. wejścia do Profinfo – księgarni internetowej Wolters Kluwer

 

 

2. Dokończył proces rejestracji (czy kliknął na link jaki dostał w mailu z Wolters Kluwer i potwierdził dane).

Każdy nowy użytkownik, którego adres po raz pierwszy pojawia się w Serwisie Logowania Wolters Kluwer otrzymuje maila:

  • którego nadawcą jest Wolters Kluwer
  • w tytule ma „Dokończenie procesu rejestracji w Serwisie Logowania Wolters Kluwer”
  • początek maila jak na zrzucie poniżej

w treści maila jest link (zaznaczony), w który należy kliknąć aby dokończyć proces

 

 

Jeśli okaże się, że mail od Wolters Kluwer z prośbą o dokończenie procesu rejestracji został przez przypadek usunięty (przez użytkownika lub systemowo) administrator sam, bez pomocy helpdesku Wolters Kluwer, może  ponownie wysłać taki mail.

W tym celu:

  • wyszukuje użytkownika
  • sprawdza czy ma status „Niezarejestrowany”
  • klika na ikonę kółka zębatego
  • następnie „Ponów email rejestracyjny”

 

System wyśle ponownego maila z linkiem do dokończenia procesu rejestracji.