Przy tego typu zgłoszeniu trzeba sprawdzić czy:

  • Nie wygasł abonament na produkt/pakiet – sprawdzić jak na stronie 8
  • Użytkownik nie został usunięty z pakietu/-ów – sprawdzić jak na stronie 12
  • Nie ma chwilowego problemu z internetem u klienta

Jeśli nie wystąpił żaden z ww. przypadków, prosimy o zgłoszenie na adres pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl