Istnieje możliwość takiego ustawienia uprawnień aby do wybranych pakietów użytkownicy mogli zalogować się tylko ze wskazanego IP lub zakresu IP.

W tym celu na poszczególnych pakietach musi być ustawione ograniczenie dostępu po IP.

To rozwiązanie pozwala tak wysterować dostępem aby wybrana grupa użytkowników mogła korzystać ze wskazanych pakietów tylko na konkretnych urządzeniach (ze zdefiniowanym IP). Poza tymi urządzeniami użytkownik po zalogowaniu nie zobaczy pakietów dostępnych na IP.

 

Aby włączyć sprawdzanie adresu IP należy:

  • Wejść do zakładki Administracja
  • Następnie przejść do „Listy użytkowników przypisanych do pakietu” klikając kolejno na klienta, wybrany pakiet a następnie w widoku „Listy użytkowników przypisanych do pakietu” i „Opcje”

 

Następnie w widoku „Listy użytkowników przypisanych do pakietu” należy kliknąć w  „Opcje” i „Włącz obsługę adresów IP w pakiecie”

 

Gdy obsługa adresów IP dla wybranego pakietu jest włączona, administrator pakietu może nadać domyślne ograniczenia adresów IP dla całego pakietu.

 

 

Po wybraniu „Ustaw domyślne ograniczenie IP dla przypisanych użytkowników” otworzy się okno ”Pakiet …. domyślne ograniczenie IP dla przypisanych użytkowników”.

Można tu wprowadzić kilka zakresów dla adresów IP.

Jeżeli komputer, z którego loguje się użytkownik będzie miał publiczny adres IP spełniający kryteria – to zostaną mu przydzielone uprawnienia do pakietu.

 

 

Uwaga!

Ustawienie domyślnych ograniczeń dla użytkowników pakietu, spowoduje automatyczne nadanie tych ograniczeń wszystkim przypisanym aktualnie użytkownikom. Również, gdy dodamy nowego użytkownika – to będzie on  automatycznie podlegał tym ograniczeniom.

Domyślne ograniczenia dla całego pakietu można nadać nawet, gdy pakiet nie ma przypisanych użytkowników.