Ustawienia programu pozwalają dostosować funkcjonowanie Programu do indywidualnych potrzeb Użytkownika.

 

Aby przejść do Ustawień, należy w prawym górnym rogu kliknąć na ikonę i z rozwijanego menu wybrać pozycję Ustawienia.

 

W zakładce Ustawienia globalne dostępne są następujące opcje:

Treść:

  • pokazuj adnotacje dotyczące nieogłoszonych wyroków TK – po zaznaczeniu tej opcji będą wyświetlane informacje, iż dany wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie został ogłoszony.

 

Nawigacja:

  • otwieraj lewy panel tylko przez wskazanie ikony  – domyślnie lewy panel pojawia się po najechaniu myszką na lewą krawędź okna. Po zaznaczeniu tej opcji lewy panel pojawi się dopiero po najechaniu na ikonę (dom).
  • pasek wyszukiwania zawsze widoczny – domyślnie pasek wyszukiwania znika w momencie przesuwania w dół treści dokumentu. Po zaznaczeniu tej opcji pasek będzie widoczny pomimo przesuwania się w dół treści dokumentu.

 

Linki:

  • otwieraj linki w nowej zakładce – domyślnie linki w Programie otwierane są w tej samej zakładce przeglądarki. Po zaznaczeniu tej opcji, linki uruchamiane będą w nowej zakładce przeglądarki.
  • otwieraj linki w treści w oknie podglądu – po zaznaczeniu tej opcji nowe dokumenty będą otwierane specjalnym  oknie podglądu w dolnej części okna

 

Język:

możliwość wyboru języka interface programu