Administrator licencji może usunąć użytkownika z:

– pakietu

– listy użytkowników u danego klienta

 

Aby usunąć z pakietu należy:

  • wyszukać osobę na liście użytkowników danego pakietu
  • kliknąć w prawym dolnym rogu „kafelka” na ikonkę 
  • następnie kliknąć „Usuń z pakietu”

 

 

Program zażąda potwierdzenia decyzji o usunięciu z pakietu.

Pojawi się też okno dialogowe z automatycznie zaznaczoną opcją wysyłki komunikatu do użytkownika o odebraniu mu dostępu do pakietu. Administrator może zdecydować o tym, że nie będą wysyłane takiej maile przy usuwaniu użytkownika.

 

 

Administrator może też usunąć użytkownika z listy użytkowników danego klienta (jednocześnie ze wszystkich pakietów do niego należących).

Po wejściu na dane konkretnego klienta w górnym pasku administrator widzi zakładkę

„Użytkownicy”.

 

Po kliknięciu na nią, z pomocą wyszukiwarki, może wyszukać konkretnego użytkownika, a następnie usunąć go z pakietu poprzez opcję „Zarządzaj użytkownikami”.

 

Taki użytkownik zostanie usunięty ze wszystkich pakietów!