Po kliknięciu na wybrany pakiet administrator zobaczy listę użytkowników.

Jeśli jest to:

  • nowo zakupiona licencja – zobaczy tylko własne dane jak na zrzucie obok      wraz z symbolem administratora 

 

 

  • licencja po zmianie interfejsu w trakcie abonamentu (byli już przypisani użytkownicy) –  pojawi się lista wszystkich dotychczasowych użytkowników pakietu