Złożyłem wniosek o korektę fv, lecz nie otrzymałem jej na adres e-mail – Dlaczego?

 

Faktury korygujące są wysyłane w formie papierowej również w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej. Ze względu na to, że jest to faktura papierowa nie będzie widoczna w Państwa archiwum efaktur.