Aktualizacja Kontroli Budżetu 3.1.8 już 18 lutego

Na czwartek 18 lutego zaplanowane zostało wydanie aktualizacji programu Kontrola Budżetu, która zawiera takie zmiany jak:

  • Aktualizacja wzoru sprawozdania RB-BZ1 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2020 r., zmieniające rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704),
  • Poprawa mechanizmu wysyłki sprawozdania finansowego Informacja o stanie mienia,
  • Poprawa obsługi oznaczeń TP i TT_WNT.