Kolejność oraz oznaczenia na liście

Kolejność na liście aktów powiązanych z Hasłem zależy od treści aktów i przedmiotu Hasła oraz jest określona przez Redakcję Programu.

W głównej części okna wyświetla się lista dokumentów. Poszczególne pozycje oznaczone są przez:

 • ikonę aktu prawnego (patrz: Ikony dokumentów),
 •  – przed identyfikatorem, jeśli akt należy do Nowości,
 • tytuł aktu z pominięciem określeń „w sprawie”, „o”, np. „Sposób zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej”. Projekty ustaw w tytule posiadają ponadto oznaczenie kadencji Sejmu i nr druku sejmowego,
 • identyfikator aktu,
 • skrót „zał.”, jeśli akt posiada załącznik opublikowany jako osobne wydawnictwo;
 • data aktu – dzień uchwalenia, a w przypadku projektów ustaw data zgłoszenia,
 • status obowiązywania aktu w odpowiednim kolorze oznaczającym status co do obowiązywania, tj. obowiązuje (aktualne projekty); utracił moc (nieobowiązujący; archiwalne projekty); oczekuje – oczekujący na wejście w życie; nieoceniany – należący do grupy „pozostałe”.
 • w przypadku projektów ustaw zamieszczono również odnośnik do uzasadnienia projektu.

Regulacje szczegółowe

Jeżeli dla danego aktu prawnego wydano akty wykonawcze, wówczas zostaną one wyświetlone na liście po kliknięciu na ikonę Regulacje szczegółowe.


Filtrowanie

Listę aktów prawnych można filtrować, wybierając metadane widoczne w lewym panelu: Obowiązywanie, Autora, Rodzaj aktu itp. Po kliknięciu w jedną z pozycji, lista zostanie automatycznie zawężona.

Ponadto zawężoną listę można zapisać w programie tak, jak opisano to na stronie Wyszukiwanie dokumentów – Lista wyników wyszukiwania


Więcej informacji o funkcji wyszukiwania

 • LEX Search – główne narzędzie wyszukiwania – tutaj
 • podpowiedzi – tutaj
 • Direct Hit – tutaj
 • wyszukiwanie zaawansowane – tutaj
 • lista wyników wyszukiwania- tutaj
 • lista aktów prawnych w haśle – tutaj
 • znaki specjalne i operatory – tutaj
 • indeks i hasła – tutaj
 • indeksy branżowe – tutaj
 • zasoby – tutaj
 • wersje językowe i tłumaczenia – tutaj