Lista ustaw zawierających hipertekst merytoryczny

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Kodeksy: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 20 maja 1971 ...
Więcej

Wykaz skrótów stosowanych w dokumentach

  Rozwinięcie skrótów stosowanych w programie.   Akty prawne - publikatory D.U. - Dziennik Ustaw M.P. - Monitor Polski MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy MSiG-Ogl - Monitor Sądowy i Gospodarczy - Część Ogłoszenia M.S."B" - Monitor Spółdzielczy "B" M.P."B" - Monitor Polski B Dz.Urz.NBP - Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego Dz.Urz.Min....
Więcej

Ikony dokumentów

  Każdy dokument dostępny w programie opatrzony jest ikoną informującą kategorii, do której przynależy. Najważniejsze z nich to:      - akty prawne powszechnie obowiązujące ogłaszane w Dz. U. i M.P.,  - projekty ustaw,   - akty wewnętrznie obowiązujące ogłaszane w Dziennikach Resortowych, - akty prawa europejskiego ogłaszane w Dziennikac...
Więcej