Mapy

  Mapy to funkcjonalność dostępna z lewego panelu na stronie startowej, umożliwiająca wyświetlenie konkretnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla wskazanego na mapie terenu, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Powiązanie z widokiem mapy jest również dostępne z poziomu tekstu aktu prawnego, z ikony . Po kliknięciu w nią, wyświetlona zostanie mapa...
Więcej

Zegar legislacyjny

  Zegar legislacyjny to funkcjonalność dla użytkowników zajmujących się na co dzień pracami legislacyjnymi. Jest kierowana szczególnie do pracowników administracji: samorządowej - głównie sekretarzy i radców prawnych zatrudnionych w urzędach rządowej - organów naczelnych, centralnych i terenowych. Wprowadzenie Przy pierwszym uruchomieniu Zegara legislacyjnego ...
Więcej

Kalendarium

  Kalendarium udostępnia informacje o zmianach w systemie prawa w wybranej przez Użytkownika dacie lub w zakresie dat. Kalendarium uruchamia z lewego menu strony startowej. Aby wybrać zakres dat, dla których mają być prezentowane wydarzenia, należy skorzystać z kalendarza dostępnego w prawej górnej części okna Kalendarium. Domyślnie Kalendarium ustawione jest na dz...
Więcej

Aktówka

Funkcjonalność Aktówka / LEX Cloud (w zależności od posiadanej wersji) pozwala stworzyć własny zbiór materiałów potrzebnych w codziennej pracy. Do Aktówki można wejść z lewego panelu strony startowej poprzez wybór pozycji Aktówka/LEX Cloud. Widok podzielony jest na dwie części: z lewej strony widoczne jest drzewo katalogów Aktówki, oraz informacje o zapisany...
Więcej

LEX Cloud – Udostępnianie katalogów

Udostępnianie katalogów w usłudze LEX Cloud, to funkcjonalność pozwalająca na nadawanie dostępu do katalogów innym użytkownikom LEX. Dzięki temu rozwiązaniu Użytkownicy mogą zarządzać dostępem do wybranych katalogów w Aktówce poprzez wskazanie innych użytkowników i nadanie im odpowiednich uprawnień. Aby korzystać z Udostępniania, Użytkownicy (zarówno ci, którzy udost...
Więcej

Historia

  Historia zawiera listę ostatnio przeglądanych dokumentów. Na liście widoczne są poszczególne kategorie dokumentów wraz z datą i godziną ostatniego korzystania z nich w programie. Historię  przeglądanych dokumentów można wyświetlić, wybierając z lewego panelu Strony startowej ikonę Historia. Listę dokumentów można zawęzić w lewym panelu. Domyślnie jest wyś...
Więcej

Alerty

  Alerty służą do przesyłania Użytkownikowi informacji na temat zdarzeń dotyczących wybranego dokumentu. Alerty są dostępne dla aktów prawa powszechnego, europejskiego i resortowego.  Jak dodać Alert dla całego dokumentu i z poziomu menu jednostki? Aby dodać alert dla całego dokumentu, należy w oknie otwartego dokumentu przejść do zakładki Narzędzia, a tam skorzystać...
Więcej

Notatki – nowy, przejrzysty sposób wyświetlania notatek do aktów prawnych

  Aby zapoznać się ze szczegółami Instrukcji prosimy kliknąć „tutaj”.
Więcej

Notatki

  Notatki pozwalają Użytkownikowi na zapisywanie swoich uwag, spostrzeżeń bądź ważnych dla swojej pracy informacji. Dodawanie Notatek Notatki można dodawać z Zakładki Narzędzia, korzystając z opcji Dodaj notatkę. Po kliknięciu w nią otwarte zostanie okno edycji tekstu notatki. Notatka zapisywana jest w folderze domyślnym w Aktówce, jednak przy tworzeniu notatki jest ...
Więcej

Notatka o autorze

  Notka o autorze umożliwia wyświetlenie wszystkich publikacji, które stworzył lub współtworzył dany autor. Notka jest dostępna z linka na imieniu i nazwisku autora w oknie z tekstem publikacji. Zawiera informacje o autorze, ewentualnie zdjęcie, oraz interaktywną listę publikacji podzielonych według kategorii. Aby przejść do dowolnej publikacji, wystarczy kliknąć jej tyt...
Więcej