Ikony dokumentów

  Każdy dokument dostępny w programie opatrzony jest ikoną informującą kategorii, do której przynależy. Najważniejsze z nich to:    - akty prawne pochodzące z Dz. U. i M.P.,  - projekty ustaw, - dzienniki resortowe, - akty prawa europejskiego, - akty prawa miejscowego, - akty prawa korporacyjnego, - pomniki prawa, - tłumaczenia,  -...
Więcej