Funkcje na dokumentach

  Funkcje dokumentów podzielone są na 4 kategorie: Dokument - główne funkcje nawigacji ułatwiające pracę z dokumentem; Eksport - wydruk, zapis do pliku, wysyłka mailem, cytowanie; Narzędzia - dodawanie do aktówki, ustawianie alertów, dodawanie notatek i własnych plików; Widok - ustawienia czcionki, kontrastu, tryb do czytania. Dostępne są w zakładkach na pa...
Więcej

Centrum Pomocy Profesjonalisty

Centrum Pomocy Profesjonalisty to profesjonalny serwis informacyjny, dzięki któremu Użytkownicy uzyskają natychmiastową odpowiedź na pytania z zakresu (w zależności od posiadanej wersji produktu): doradztwa podatkowego i rachunkowego; doradztwa kadrowego i HR; doradztwa kadrowego; doradztwa BHP; doradztwa pomocy społecznej; doradztwa zamówień publicznych; dora...
Więcej

Wysyłanie deklaracji przez Internet

  Deklaracje, informacje i zeznania podatkowe opracowane w Excelu można wysyłać do urzędu skarbowego Internetem bezpośrednio do systemu e-Deklaracje. Deklaracje elektroniczne wysyłane są w postaci pliku XML. Przesyłanie formularzy w formie załącznika w poczcie e-mail jest nieprawidłowe, dlatego też nie jest akceptowane przez urzędy skarbowe. Certyfikaty SSL Bezpośred...
Więcej

Lista aktów posiadających tytuły podstawowych jednostek redakcyjnych

  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez mas...
Więcej

Lista ustaw zawierających hipertekst merytoryczny

  Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Kodeksy: ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, ustawa z dnia 20 maja 1971 ...
Więcej

Wykaz skrótów stosowanych w dokumentach

  Rozwinięcie skrótów stosowanych w programie.   Akty prawne - publikatory D.U. - Dziennik Ustaw M.P. - Monitor Polski MSiG - Monitor Sądowy i Gospodarczy MSiG-Ogl - Monitor Sądowy i Gospodarczy - Część Ogłoszenia M.S."B" - Monitor Spółdzielczy "B" M.P."B" - Monitor Polski B Dz.Urz.NBP - Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego Dz.Urz.Min....
Więcej

Ikony dokumentów

  Każdy dokument dostępny w programie opatrzony jest ikoną informującą kategorii, do której przynależy. Najważniejsze z nich to:      - akty prawne powszechnie obowiązujące ogłaszane w Dz. U. i M.P.,  - projekty ustaw,   - akty wewnętrznie obowiązujące ogłaszane w Dziennikach Resortowych, - akty prawa europejskiego ogłaszane w Dziennikac...
Więcej