Nasza poradnia prowadzi ewidencję zapisów do poradni. Dzieci te nie są jeszcze klientami poradni. Czy w programie Poradnia PP jest także taka możliwość?

  Program Poradnia PP to rozbudowany system, który posiada różne moduły ułatwiające pracę w poradni. Jednym z modułów jest moduł Zgłoszenia. Jest on powiązany także z modułami Rejestracja i Klienci dzięki czemu dane przechodzą pomiędzy nimi ułatwiając ewidencjonowanie petentów. Potencjalny klient – dziecko zgłoszone prze rodziców lub szkołę – ma zaplanowaną ...
Więcej

Czy program Poradnia PP umożliwia ewidencjonowanie i planowanie spotkań w formie kalendarza przypisanego do danego pracownika?

  Program Poradnia PP to rozbudowany system opierający się na danych gromadzonych w bazie. Posiada różne moduły ułatwiające pracę w poradni. Jednym z modułów jest moduł Rejestracja powiązany także z modułami Zgłoszenia i Klienci. Dzięki temu możliwe jest planowanie różnego typu spotkań ze specjalistami, pracownikami poradni zarówno dla petentów jak i dzieci, które pr...
Więcej

Na potrzeby raportowania do Systemu Informacji Oświatowej dzieci przypisane są do odpowiednich grup wiekowych. Czy program umożliwia ewidencję wieku dziecka we wskazaniem grupy wiekowej, szkoły i klasy?

  Kartoteka petentów poradni opiera się na takich informacjach. Możliwym jest wskazanie grup wiekowych zgodnych z regulacjami prawnymi (Dziecko do 3 roku życia, Dziecko w wieku uprawniającym do objęcia wychowaniem przedszkolnym, Dziecko objęte rocznym, obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, Uczeń szkoły, Inna osoba) oraz dodatkowo wskazanie dodatkowo szkoły i klasa. Szkoła ...
Więcej

Nasza poradnia jest Zespołem Poradni składającym się z poradni psychologiczno pedagogicznej i specjalistycznej poradni. Czy program umożliwia ewidencjonowanie petentów i generowanie raportów ze względu na różne jednostki zespołu?

  Program Poradnia PP został dostosowany do obsługi kilku jednostek jednocześnie w jednej bazie. Umożliwia odpowiednie przypisywanie petentów do poszczególnych jednostek wraz z rozdziałem danych w raportach wydruków. Możliwe jest przypisanie terminu spotkania do pracownika zatrudnionego w zespole a nie w danej jednostce. Moduł Rejestracja pozwala prezentować terminy spotkań dla...
Więcej

Jak wystawić upomnienie/ wezwanie do zapłaty?

W celu wystawienia Upomnienia należy przejść do kartoteki Windykacja, wybrać Upomnienia. Tworzenie dokumentu windykacyjnego należy rozpocząć od wybrania przycisku funkcyjnego Nowy. Kolejnym krokiem jest określenie daty wystawienia dokumentu oraz konta bankowego, na które dłużnik powinien przelać należność wraz z naliczonymi odsetkami. Następnie należy wybrać Kontrahenta, k...
Więcej

Import elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Zwolnienia na papierowym formularzu (ZUS ZLA) mogły być wystawiane jeszcze do końca listopada 2018 r. Natomiast od 1 grudnia 2018 r. lekarze mogą wystawiać wyłącznie zwolnienia elektroniczne. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnyc...
Więcej

W jaki sposób wystawić notę odsetkową?

Nota odsetkowa może być wystawiona dla należności niezapłaconych bądź uregulowanych w całości lub w części, gdy zapłata za nastąpiła po terminie. W tym celu należy kliknąć na czarną strzałkę obok przycisku nawigacyjnego Windykacja >>Noty odsetkowe. Następnie należy wybrać Operacje>> Naliczanie odsetek. Typ naliczanie odsetek z zapłaconych/niezapłaconych, wskaza...
Więcej

W jaki sposób ustawia się parametry naliczania odsetek, np. zaokrąglanie do pełnych złotych?

Parametry naliczania odsetek mogą być modyfikowane w menu Ustawienia >> Naliczanie odsetek lub w kartotece Windykacja pod przyciskiem Operacje >> Ustawienia >> Parametry naliczania odsetek.
Więcej

Gdzie należy zdefiniować aktualnie obowiązujące stawki odsetkowe?

Opcja definiowania stawek odsetkowych i ustawowych znajduje się w menu Ustawienia oraz w kartotece Windykacja, pod przyciskiem Operacja >> Ustawienia. W oknie wprowadzania wartości procentowych dostępny jest przycisk Aktualizuj, którego wyciśnięcie spowoduje wgranie wszystkich stawek obowiązujących od 1998r
Więcej

Co zrobić jeżeli kwota VAT-u z dokumentu zakupu różni się od kwoty wyliczonej przez program?

Różnica groszowe w kwocie VAT-u mogą wynikać z odmiennego sposobu obliczania kwoty podatku od towarów i usług przez program fakturujący dostawcy. Program domyślnie oblicza kwotą VAT-u na podstawie wartości netto każdej pozycji dokumentu. Sposób obliczania podatku można zmienić w menu Ustawienia >>Parametry >> Dodatkowe poprzez oznaczenie fistaszkiem opcji „zakup w kwota...
Więcej