Progman Pomoc techniczna – Przeinstalowanie serwera FireBird na wersję 2.5.2

  Zanim rozpoczniemy proces odinstalowywania serwera Firebird należy zamknąć wszystkie programy linii Progman. Deinstalację serwera Firebird można wykonać z poziomu Panelu sterowaniasystemu operacyjnego Windows. W tym celu należy wejść w: (Windows 7, Vista) Start >> Panel sterowania >> Programy i Funkcje (Windows 8, 10) Start >> Panel sterowani...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Archiwizacja danych w systemach desktopowych

  Archiwizacja danych w systemach desktopowych Możliwość archiwizacji danych to bardzo ważna opcja, która gwarantuje bezpieczeństwo danych Użytkownika w różnych sytuacjach awaryjnych. W celu zabezpieczenia się przed utratą danych zaleca się archiwizację danych co kilka dni. W celu stworzenia archiwum bazy danych należy: Z poziomu programu przejść do okna Ar...
Więcej

Progman Pomoc techniczna – Zły format daty i brak polskich znaków (Świadectwa – błąd 80020101)

  Zły format daty i brak polskich znaków (Świadectwa - błąd 80020101) W związku z problemem dotyczącym wyświetlania polskich znaków, daty, innych znaków w systemach desktopowym oraz na wydrukach z tych systemów (przy zainstalowanym na komputerze systemie operacyjnym Windows 7) należy wykonać następujące czynności: Należy przejść do Panelu sterowania, wybra...
Więcej

Progman iPrzedszkole – Odzyskanie dostępu do systemu

  Progman iPrzedszkole Odzyskanie dostępu do systemu Dla Administratora systemu Progman iPrzedszkole Jeśli w danych użytkownika Administrator, w zakładce Narzędzia/Użytkownicy zostało uzupełnione pole e-mail, wówczas w oknie logowania po wybraniu przycisku możliwe jest odzyskanie dostępu za pomocą linka, który zostanie wysłany na skrzynkę mailową Użytkownik...
Więcej

Progman iPrzedszkole – Aktywacja karty

  Progman iPrzedszkole Aktywacja karty Z widoku głównego Panelu dla rodzica systemu iPrzedszkole należy wybrać zakładkę Więcej/Karty. Zakładka Karty służy do aktywowania oraz blokowania posiadanych kart zbliżeniowych służących do ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu. Aby aktywować kartę należy użyć przycisku: W oknie, które się pojawi ...
Więcej

Progman iPrzedszkole – Tworzenie kont Użytkowników

  Tworzenie kont użytkowników Wprowadzenia Użytkowników i nadania im uprawnień dokonujemy w zakładce Narzędzia >> Użytkownicy. Dodając nowego Użytkownika i przypisując mu konkretną rolę np. dyrektor, intendent, nauczyciel system automatycznie nadaje uprawnienia poszczególnym Użytkownikom wg wskazanej funkcji pełnionej w przedszkolu. Dla przykładu: domyślnie tyl...
Więcej

Progman iPrzedszkole – Tworzenie konta rodzica

  Tworzenie konta rodzica   Kartoteka Rodzice/Opiekunowie służy do ewidencji danych osobowych rodziców/opiekunów dzieci zapisanych do placówki wraz z danymi kontaktowymi. Dodatkowo w przypadku zakupienia przez palcówkę modułu Panel rodzica jest możliwość automatycznego wygenerowania indywidualnego konta dla każdego z rodziców. Aby stworzyć konto dla rodzica ...
Więcej

Progman iArkusz – Procedura odzyskiwania utraconego hasła

  iArkusz Progman Procedura odzyskiwania utraconego hasła   Jeśli z systemu w ramach placówki korzysta kilku użytkowników, hasło może zostać przywrócone przez użytkownika będącego administratorem w placówce lub organie prowadzącym. Jeśli hasło zostało utracone przez użytkownika będącego administratorem w placówce może on zwrócić się z prośbą o prz...
Więcej

Progman iArkusz – Możliwości importów i eksportów w systemie

  W systemie istnieje możliwość importu/eksportu danych z/do aplikacji tj.: Eksport do programu Plan lekcji (ProgMan) Eksport danych do SIO, Eksport do EDU/iPlan, Eksport do Planu ASC Import danych z programu Kadry (ProgMan) – od wersji 8.001, Import danych z programu SIO.   Eksport do programu Plan lekcji (ProgMan) W celu wyeksportowania danych d...
Więcej

Progman iArkusz – Mechanizm zmiany roku szkolnego w jednostce

  Progman iArkusz Mechanizm zmiany roku szkolnego w jednostce Co roku w okolicach 1 marca w systemie iArkusz automatycznie jest zmieniany domyślny rok przeglądania danych. Od tego dnia domyślnym rokiem w systemie jest nowy rok szkolny. Wystarczy w polu Przeglądany rok zmienić rok przeglądania, aby przeglądać dane (arkusze) z poprzedniego roku szklonego. Dzięki tej ...
Więcej