Jak zamieścić dodatkowe informacje na dokumencie?

Dodatkowe informacje do dokumentu można dodać na trzy sposoby: Notatka do dokumentu – w celu dodania indywidualnych opisów dla wybranych dokumentów należy oznaczyć taki dokument i poprzez prawy przycisk myszy/z menu Operacje wybrać opcję Notatka bądź bezpośrednio z poziomu dokumentu. Użytkownik może skorzystać tutaj z gotowych wzorców notatek, wybierając przycisk Wstaw w now...
Więcej

Czy w programie istnieje możliwość wyodrębnienia sprzedaży dotyczącej poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki lub rodzajów sprzedaży oraz zdefiniowania dla nich odrębnej numeracji?

Istnieje możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży dla poszczególnych komórek organizacyjnych bądź rodzajów sprzedaży. W tym celu w Słowniki -  Grupy dokumentów należy zdefiniować listę grup, z których Użytkownik będzie korzystał przy wystawianiu dokumentów sprzedaży. Następnie w oknie głównym programu, w polu o nazwie Grupa (w górnej części, obok pola Rok / Miesiąc)...
Więcej

Czy program Rozrachunki współpracuje z drukarką fiskalną?

Tak, program współpracuje z drukarką fiskalną. System wspiera drukarki fiskalne zgodne z interfejsem Posnet. Przed finalnym zakupem każdy nowy model drukarki zalecamy przetestować czy jest on kompatybilny z systemem (testy odbywały się na modelu EMAR PRINTO 57T oraz ELZAB Mera+ Tefv i takie zalecamy). Po podłączeniu drukarki fiskalnej do odpowiedniego portu komputera należy skonfigurow...
Więcej

Jak wystawić fakturę korygującą?

W systemie Progman Rozrachunki, aby wstawić fakturę korygującą, należy odnaleźć pierwotną fakturę, a następnie kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Wystaw korektę. W oknie obsługi faktury korygującej należy wskazać datę wystawienia korekty, a następnie przejść do dolnej części okna i dokonać stosownych zmian dotyczących pozycji faktury. W części Pozy...
Więcej

Jak wystawić potwierdzenie salda?

W celu wystawienia potwierdzenia salda należy wybrać kartotekę Kontrahenci, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy na kontrahencie, dla którego ma być wystawiony taki dokument. Warunkiem koniecznym dla skorzystania z tej funkcjonalności jest powiązanie kontrahenta z kontem rozrachunkowym. Dostępne są dwie opcje Podgląd potwierdzenia salda oraz Drukuj potwierdzenia sald. Pierwsza...
Więcej

Przejście do nowego roku w programie Progman Finanse – wskazówki

Przeniesienie danych do nowego roku Przejście do nowego roku powinno być proste i bezproblemowe. Dlatego przedstawiamy w kilku krokach najważniejsze czynności, które należy przeprowadzić w programie Progman Finanse jeszcze w 2020 roku. Dekretowanie dokumentów na następny rok może odbywać się jeszcze w "starym" roku. Aby było to możliwe, w pierwszej kolejności należy zadbać ...
Więcej

Jak skonfigurować płatności masowe?

Płatności masowe służą do importowania płatności z wyciągu bankowego w celu ich automatycznego rozksięgowania w systemie. Płatności masowe konfiguruje Państwu administrator systemu (Product Manager), aby tego dokonać należy przesłać opiekunowi handlowemu: numer rachunku bankowego, który posiada możliwość płatności masowych; maskę numeru - ciąg cyfr, na ich podsta...
Więcej

W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo systemu Progman Kasa?

Bezpieczeństwo użytkowania systemu Progman Kasa można zapewnić na kilku płaszczyznach. Pierwszą z nich jest odpowiednie zdefiniowanie uprawnień Użytkowników pracujących w programie. Szczegółowe prawa dostępu do różnych funkcji zapewniają możliwość kontrolowania osób w nim pracujących. Zarządzanie kontami Użytkowników w programie odbywa się w kartotece Użytkownicy dostępn...
Więcej

Co to są Rodzaje Kontrahentów?

Rodzaj kontrahentów to kartoteka w programie, do której można dotrzeć z poziomu menu Nawigacja. Umożliwia ona stworzenie grup kontrahentów wg dowolnie wybranego kryterium. Np. można podzielić ich na uczniów, pracowników jednostki, najemców, dostawców itp. Tak utworzone rodzaje można przypisać poszczególnym kontrahentom w zakładce Dane dodatkowe w kartotece Kontrahenci. Dzięki temu...
Więcej

Czy istnieje możliwość szybkiego wyszukania dokumentów kasowych?

Do szybkiego wyszukiwania operacji kasowych z dowolnej kasy służy opcja Wyszukaj raport znajdująca się w menu Narzędzia. Program pozwala na wyszukiwanie operacji wg następujących kryteriów: Kasa – z rozwijanej listy można wybrać jedną z istniejących w aktywnej jednostce kas lub wszystkie, co spowoduje szukanie operacji we wszystkich kasach we wszystkich jednostkach, Data od /...
Więcej