Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat, iPlan) – Wygenerowanie nowego hasła do systemu

  Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat) - Wygenerowanie nowego hasła do systemu Aby wygenerować nowe hasło do pakietu Progman iUczniowie należy wykonać następujące czynności (nie dotyczy konta administratora systemu): Uruchomić przeglądarkę internetową W polu adresu strony internetowej wprowadzić adres progman.com.pl W oknie logowania do systemu klik...
Więcej

Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat, iPlan) – Generowanie kont Użytkowników

  Generowanie kont Użytkowników Po uruchomieniu pakietu iUczniowie, szkoła otrzymuje od firmy maila informującego o uruchomieniu dostępu wraz z danymi do logowania dla szkolnego administratora systemu. Każda szkoła może do bazy systemu wprowadzić dowolną ilość kont administratorów, pracowników, rodziców oraz uczniów. Sposób generowania konta (loginu i hasła) jest...
Więcej

Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat) – Gdzie znaleźć instrukcję obsługi oraz poradniki?

  Progman iUczniowie (iDziennik, iSekretariat) - Gdzie znaleźć instrukcję obsługi oraz poradniki? Każdy system, wchodzący w skład pakietu iUczniowie, zawiera indywidualną instrukcję obsługi oraz poradniki do najczęściej pojawiających się problemów. Aby pobrać instrukcję do systemu, należy najechać myszką na część paska Szybki dostęp opisaną Pomoc i nast...
Więcej

Progman iDziennik – Import danych z pliku SOU

  Import danych z pliku SOU do systemu Progman iDziennik W celu zaimportowania danych z przygotowanego wcześniej w innym programie pliku w formacie SOU, należy wcześniej wprowadzić jednostkę, do której mają zostać importowane dane z tego pliku. Następnie należy przejść do menu Narzędzia >> Import SOU. Po wybraniu tej funkcji zostanie wyświetlone okno, w któr...
Więcej

Progman iDziennik – Import danych z systemu iPlan Lekcji

  Import danych z systemu Progman iPlan Lekcji do Progman iDziennik Aby zaimportować dane z przygotowanego wcześniej w systemie Progman iPlan Lekcji lub ASC iPlan Lekcji pliku w formacie XML, należy wcześniej wprowadzić wszystkie dane ewidencyjne klas i uczniów, po czym założyć klasom dzienniki w aplikacji Progman iDziennik. Następnie należy przejść do menu Narzędzia...
Więcej

Progman iDziennik – Eksport danych do pliku SIO

  Eksport danych do pliku SIO Przed wykonaniem eksportu danych do pliku SIO, należy wcześniej w systemie SIO założyć jednostkę szkolną i zapisać dane tworząc plik w formacie XML. Aby to zrobić, należy wygenerowany plik jednostki zapisać przy pomocy funkcji Zapisz jako rozkodowany , po czym zostanie stworzony plik, wymagany do właściwego wykonania eksportu z programu ...
Więcej

Progman iDziennik – Eksport danych do programu HERMES

  Eksport danych do programu HERMES Funkcja eksportu danych do programu HERMES znajduje się w menu Narzędzia – Eksport HERMES. Korzystając z tej opcji należy w wyświetlonym oknie wskazać jednostkę przeznaczoną do eksportu. System wczytuje identyfikator szkoły pobierając go z modułu Jednostki – dane dodatkowe – identyfikator szkoły stosowany przez OKE. Dodatko...
Więcej

Progman iDziennik – Eksportu danych do pliku w formacie EDU

  Progman iDziennik Eksportu danych do pliku w formacie EDU Narzędzie eksportu danych do pliku w formacie EDU służy do przeniesienia danych do innych programów firmy Wolters Kluwer SA: Progman Sekretariat DDJ, Progman Świadectwa oraz Progman Biblioteka. Eksport ten wypełnia też wymóg rozporządzenia MEN odnośnie dzienników elektronicznych odnośnie konieczności eksport...
Więcej

Progman iDziennik – Wykonanie promocji uczniów

  Progman iDziennik Wykonanie promocji uczniów Po zakończeniu roku szkolnego należy przeprowadzić promocję uczniów na nowy rok szkolny. UWAGA! PROMOCJĘ UCZNIÓW (W TYM ABSOLWENTÓW) WYKONUJEMY TYLKO I WYŁĄCZNIE POSŁUGUJĄC SIĘ MECHANIZMEM OBSŁUGI PROMOCJI! Mechanizm ten należy uruchomić poprzez menu Narzędzia >> Obsługa promocji. Cały proces odbywa s...
Więcej

Progman iAnalizator – Udostępnianie danych organowi prowadzącemu

  Udostępnianie danych organowi prowadzącemu Progman iAnalizator jest programem pomagającym zdiagnozować pracę szkół, bazując na wynikach egzaminów zewnętrznych. Prawo dysponowania szczegółowymi wynikami egzaminów mają jedynie dyrektorzy szkół. Stąd jakiekolwiek analizy w organie prowadzącym możliwe są dopiero wtedy, gdy szkoły przekażą dane statystyczne org...
Więcej