Czy muszę mieć uzupełnioną kartotekę Tytuły płatności? Wszystkie operacje od razu wpisuję w oknie Raportu

Uzupełnianie kartoteki Tytuły płatności nie jest konieczne, ale na pewno bardzo przydatne. Kiedy uzupełniamy na bieżąco kartotekę to tworzy nam się lista z nazwami towarów i usług, które brały i biorą udział w operacjach kasowych. Raz wprowadzony z domyślnymi wartościami tytuł może być użyty jutro, za tydzień, za miesiąc, a nawet za rok i więcej. Raz wprowadzone w niej dane...
Więcej

Konfiguracja logowania przy użyciu LDAP – Progman Stołówka

Krok 1. Włączenie parametru „Uwierzytelnianie za pomocą AD/LDAP” i konfiguracja połączenia. Aby program Stołówka umożliwiał logowanie przy użyciu protokołu LDAP należy wejść w Ustawienia→Parametry haseł i w sekcji „Pozostałe” zaznaczyć parametr „Uwierzytelnianie za pomocą AD/LDAP”. Zaznaczenie parametru umożliwi wpisanie adresu serwera LDAP, portu i skróconej naz...
Więcej

iOpłaty – Instrukcje obsługi systemu

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z instrukcjami obsługi dla systemu Progman iOpłaty: iOpłaty - Panel Jednostki iOpłaty - Panel Rodzica   W razie pytań związanych z obsługą systemu zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią lub korespondencyjnie poprzez opcję „zgłoś problem”. Sposób korzystania opcji opisaliśmy w poradniku, który dostępny jest we wpisie: ...
Więcej

W jaki sposób sprawdzić stan gotówki w kasie?

Sprawdzenie stanu gotówki i porównanie go ze stanem końcowym w raporcie kasowym odbywa się za pomocą opcji Bilansowanie Raportu kasowego. W celu zbilansowania kasy, należy ze strzałki przy przycisku Raporty wybrać opcję Bilansowanie RK, a następnie dwa razy kliknąć na dany raport. Po jego wyborze w odpowiednim okienku Użytkownik może uzupełnić ilość poszczególnych banknotów i b...
Więcej

Czy istnieje możliwość wpisywania jakiś dodatkowych informacji podczas wprowadzania raportu kasowego? Chciałbym przy dowodach wpłaty i wypłaty pisać numer paragrafu Wydatków / Dochodów.

W odpowiedzi na życzenia Użytkowników wprowadziliśmy taką opcję. Aby ją uaktywnić, należy wejść w Ustawienia > Parametry > Dodatkowe i zaznaczyć opcję dodatkowa informacja przy operacjach kasowych. Podczas wprowadzania danych w Raporcie pojawi się nowe pole obok pola Za co... w którym możemy wpisać dowolną wartość, taką jak np. wspomniany nr paragrafu. Dodatkowo dowody k...
Więcej

Co zrobić, aby na wydrukach Raportu kasowego i KP / KW program pokazywał nazwę i adres naszej jednostki a nie puste miejsce na pieczęć?

Należy wejść w Ustawienia > Parametry > Dodatkowe i zaznaczyć opcję Pokazuj adres zamiast pieczęci. Adres jest domyślnie pobierany z kartoteki Dane placówki (właściciela programu) , czyli z danych Licencjobiorcy. Jednakże istnieje możliwość zaznaczenia w Parametrach dodatkowych opcji Pobieraj informacje o adresie z informacji o jednostkach. Po wyborze tej opcji dane będą pobi...
Więcej

Jak zmienić format daty krótkiej w Windows10?

Jeżeli podczas uruchamiania systemów kadrowo-płacowych: Progman Kadry, Progman Płace, Progman Zlecone lub Progman Przelewy, wystąpi poniższy komunikat, należy:   W prawym dolnym rogu ekranu, prawym przyciskiem myszy kliknąć na przycisk daty i godziny systemowej. Z menu wybrać  pozycję: Ustaw datę/godzinę. W otwartym oknie, w dolnej części ekranu wybieramy pozyc...
Więcej

Jak należy dokonać ręcznej aktualizacji tabeli MEN ?

Przed przystąpieniem do aktualizacji ręcznej należy wykonać Archiwizację danych!!! Użytkownik ma możliwość dokonania zmian w wybranych polach tabeli MEN. Należy przejść w systemie Progman Kadry na: Ustawienia >> Parametry >> Tabelka MEN i nacisnąć klawisz Popraw. Następnie należy wprowadzić ręcznie nowe stawki do Tabeli. Po wpisaniu nowych stawek i naciśnięciu...
Więcej

Naliczenie nieobecności z kodem świadczenia przerwy ZUS 329

Z uwagi na wprowadzenie nowego świadczenia związanego z macierzyństwem i rodzicielstwem – Świadczenia rodzicielskiego dla osób nie podlegających ubezpieczeniu chorobowemu, zmianie ulegają także przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 159 z późn. zm.) w zakresie kwo...
Więcej

Wysyłka odcinków płacowych na adres e-mail

Narzędzie „Wysyłka e-mail” umożliwia hurtową wysyłkę odcinków płacowych na skrzynkę e-mail. Odcinki wysyłane drogą elektroniczną mogą zostać przesłane do wielu pracowników jednocześnie, szyfrowane są automatycznie nr PESEL pracownika bądź w przypadku braku PESEL Nr Paszportu. Wysyłane do pracowników wiadomości e-mail posiadają również możliwość szyfrowania SSL lub ...
Więcej