Progman iAnalizator – Przypomnienie hasła Użytkownika

  W przypadku, gdy konieczne jest przypomnienie użytkownikowi jego hasła niezbędnego do zalogowania się do systemu, można skorzystać z opcji automatycznego przesłania hasła na adres e-mail przypisany użytkownikowi w bazie. Aby skorzystać z tej opcji należy na stronie logowania kliknąć na link „Zapomniałeś hasła?”.   Następnie należy podać login u...
Więcej

Progman iAnalizator – Pierwsze kroki w aplikacji- szkoła ponadgimnazjalna

  Pierwsze kroki w aplikacji- szkoła ponadgimnazjalna 1. Wybierz odpowiednią jednostkę spośród wszystkich dostępnych oraz ustaw rok szkolny, dla którego chcesz dokonać analizy. Czynności te wykonuj w głównym oknie aplikacji. 2. Wprowadź wyniki Uczniów z egzaminu maturalnego Aby tego dokonać, a tym samym przygotować dane do analiz musisz przygotować plik ...
Więcej

Progman iAnalizator – Pierwsze kroki w aplikacji – szkoła gimnazjalna

  Pierwsze kroki w aplikacji- szkoła gimnazjalna Aby dokonać analizy wyników egzaminu gimnazjalnego: 1. Wybierz odpowiednią jednostkę spośród wszystkich dostępnych oraz ustaw rok szkolny, dla którego chcesz dokonać analizy. Czynności te wykonuj w głównym oknie aplikacji. 2. Wprowadź wyniki Uczniów z egzaminu gimnazjalnego Aby tego dokonać, a tym samym przy...
Więcej

Progman Kadry – Jak należy zaimportować dane z programu Płatnik w systemie Progman Kadry?

  Jak należy zaimportować dane z programu Płatnik w systemie Progman Kadry? W menu Narzędzia >> Dodatkowe >> Import danych z Płatnika istnieje możliwość importu danych z rejestru ubezpieczonych w programie Płatnik. W tym celu należy: 1. Zalogować się do programu Płatnik, 2. Przygotować dokumenty zgłoszeniowe ZUA dla wszystkich pracowników, dane na...
Więcej

Progman Kadry – Jak należy wyeksportować dane do SIO?

  Jak należy wyeksportować dane do SIO? W menu Narzędzia >> Eksport do SIO istnieje możliwość wyeksportowania większości danych lub sporządzenia wydruków (Kadra pedagogiczna, Wynagrodzenia), które ułatwią zebranie danych a następnie wprowadzenie ich do programu SIO. Eksportu danych dokonujemy wyłącznie z aplikacji Progman Kadry, natomiast dane pobierane są r...
Więcej

Progman Finanse – Gdzie wprowadzić dane adresata sprawozdania?

  W celu wprowadzenia danych jednostki, do której będzie kierowane sprawozdanie należy wejść w Ustawienia → Parametry → Dane jednostki nadrzędnej. Po uzupełnieniu i zatwierdzeniu informacji o nazwie oraz adresie jednostki, jej dane będą wyświetlane na wszystkich sprawozdaniach budżetowych.  
Więcej

Progman Finanse – Gdzie uzupełnić dane o symbolach na RB?

  Gdzie uzupełnić dane o symbolach na RB? W celu wpisania kodów województwa, powiatu, gminy należy skorzystać z opcji Symbole na sprawozdaniach RB zawartej w menu Ustawienia.  
Więcej

Progman Finanse – Czy można rozpocząć księgowanie w nowym roku (20XX+1), nie zamykając jeszcze roku (20XX)?

  Czy można rozpocząć księgowanie w nowym roku (20XX+1), nie zamykając jeszcze roku (20XX)? Tak, program daje taką możliwość. Przed przystąpieniem do wykonania czynności umożliwiających rozpoczęcie pracy w nowym roku należy upewnić się, czy rok 20XX jest rokiem bieżącym w programie. Informację taką można znaleźć w lewym górnym rogu okna głównego. Rok 20X...
Więcej

Progman Rozrachunki – Czy mogę wystawić notę korygującą do faktury sprzedaży?

  Progman Rozrachunki - Czy mogę wystawić notę korygującą do faktury sprzedaży? Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług podmiotem zobowiązanym do wystawienia noty korygującej, w związku z błędami z zakresu danych sprzedawcy, nabywcy lub oznaczenia towaru, jest odbiorca faktury. Zatem notę korygującą można wystawić tylko do zewidenc...
Więcej

Progman Rozrachunki – Czy program współpracuje z drukarką fiskalną?

  Czy program współpracuje z drukarką fiskalną? Tak, program współpracuje z drukarką fiskalną (testy odbywały się na modelu EMAR PRINTO 57T i taką zalecamy). Po podłączeniu drukarki fiskalnej do odpowiedniego portu komputera należy skonfigurować jej ustawienia w programie. W tym celu należy wybrać z menu głównego Ustawienia → Parametry → Dodatkowe i zaznaczy...
Więcej