Czy mogę utworzyć inne role użytkowników niż proponowane przez system? Czy te systemowe są edytowalne?

25 maja 2023

Tak. Definiowanie ról użytkowników dokonuje się w kartotece Zarządzanie uruchamianej z zakładki Ustawienia na pasku tytułowym. Role użytkowników zaproponowane przez system oznaczone są kłódką przy nazwie roli. Po przejściu do kartoteki Role użytkowników ukazuje się widok okna ‘Role użytkowników’ z podziałem na ‘Role w jednostce’ i ‘Role w panelu zbiorczym’. W celu edycji nazwy roli lub konieczności jej usunięcia należy zaznaczyć daną pozycję i wybrać przycisk Edytuj nazwę lub Usuń, które znajdują się na pasku przycisków funkcyjnych.

 

Tworzenie indywidualnej roli użytkowników

Krok 1 – przejście do zakładki Ustawienia >>Zarządzanie>>Role użytkowników

W przypadku konieczności utworzenia indywidualnej roli należy przejść do zakładki Ustawienia, do kartoteki Zarządzanie / Role użytkowników.

Zakładka Ustawienia znajduje się na pasku tytułowym, umiejscowionym bezpośrednio pod logo Wolters Kluwer i napisem Progman Cloud Kadry Płace. Kartoteka Zarządzanie / Role użytkowników umiejscowiona jest na panelu bocznym będącym menu nawigacji.

Krok 2 – dodawanie roli użytkowników

Aby dodać role użytkowników w kartotece Zarządzanie / Role użytkowników należy aktywować przycisk Dodaj znajdujący się na pasku przycisków funkcyjnych. Wprowadzić dowolną nazwę nowej roli, np. stanowisko. Po uruchomieniu klawisza Dalej nastąpi przekierowanie do okna dodawania uprawnień dla wprowadzanej roli.

 

Krok 3 – ustawianie uprawnień dla roli

W oknie dodawania uprawnień dla wprowadzanej roli zaznaczyć ptaszki w wybranych pozycjach uprawnień dla roli.

 

Krok 4 – zapisanie wprowadzonych danych

Po zaznaczeniu właściwych uprawnień zapisać klawiszem Zapisz.

 

Zmiana uprawnień roli użytkowników

Krok 1 – przejście do zakładki Ustawienia >>Zarządzanie>>Role użytkowników

W celu zmiany uprawnień roli proponowanej przez system należy przejść do zakładki Ustawienia, do kartoteki Zarządzanie / Role użytkowników.

Zakładka Ustawienia znajduje się na pasku tytułowym, umiejscowionym bezpośrednio pod logo Wolters Kluwer i napisem Progman Cloud Kadry Płace. Kartoteka Zarządzanie / Role użytkowników umiejscowiona jest na panelu bocznym będącym menu nawigacji.

Krok 2 – edycja uprawnień roli użytkowników

Aby edytować uprawnienia należy najechać myszą na nazwę roli i aktywować. Wówczas otwiera się okno do edycji uprawnień.

Poprzez przycisk Edytuj uprawnienia jest możliwość zaznaczenia i odznaczenia ptaszków w wybranych pozycjach uprawnień oraz przywrócenia domyślnych ustawień.

Krok 3 – zapisanie wprowadzonych danych

Po zaznaczeniu/odznaczeniu właściwych uprawnień aktywacja klawisza Zapisz zmienia uprawnienia.

Po ustawieniu ról należy przejść do kartoteki Zarządzanie/Użytkownicy i dodać wszystkich użytkowników, którzy będą mieli jakiekolwiek uprawnienia do pracy lub podglądu danych w systemie.

UWAGA! Dodawanie użytkowników i nadawanie im uprawnień jest możliwe tylko przez użytkownika z uprawnieniami administratora systemu.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę