iArkusz – Jak korzystać z opcji zgłoś problem?

4 listopada 2020

 

Zarówno w panelu zbiorczym jak i w panelu jednostki, w systemie iArkusz dostępna jest opcja „zgłoś problem”, której wybór przekierowuje na stronę internetową portalu klienta Wolters Kluwer, do formularza kontaktowego. Zarówno organ prowadzący jak i użytkownicy jednostek mogą korzystać z pomocy konsultantów w zakresie merytoryki systemu iArkusz. Ilość wysyłanych zgłoszeń nie jest limitowana.

Krok 1 –Wybór opcji zgłoś problem

Zarówno w panelu zbiorczym jak i w panelu jednostki przycisk do zgłaszania problemów zlokalizowany jest w prawym, górnym rogu aplikacji obok przycisku wylogowania.

Po wyborze opcji system przekierowuje użytkownika do portalu klienta, do formularza kontaktowego.

Krok 2 – Wybór opcji kontaktu

Po przejściu do portalu klienta użytkownik ma możliwość wyboru jednej z dwóch opcji kontaktu: poprzez logowanie lub poprzez formularz kontaktowy bez logowania. Po wyborze opcji drugiej system otwiera formularz kontaktowy, który należy uzupełnić aby przesłać zgłoszenie.

 

Krok 3 –Uzupełnienie formularza kontaktowego

W formularzu kontaktowym należy uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe oznaczone symbolem czerwonej gwiazdki (*)

W pierwszym kroku uzupełniania formularza kontaktowego należy wskazać rodzaj zgłoszenia. Jeśli problem dotyczy systemu Progman iArkusz należy wskazać z listy rozwijalnej opcję „pomoc techniczna i merytoryczna produktów linii Progman. Tylko wybór tej opcji daje gwarancję, że zgłoszenie zostanie przyjęte przez konsultantów systemu iArkusz i zostanie rozwiązane możliwie najszybciej. Wybór innej opcji może spowodować, że zgłoszenie zostanie przekierowane do konsultantów innych systemów a przekazanie zgłoszenia między działami może wydłużyć czas oczekiwania na odpowiedź.

 

W drugim kroku uzupełniana formularza należy wskazać: nazwę produktu jako iArkusz Progman oraz uzupełnić treść zgłoszenia opisując problem jaki napotkał użytkownik. Obowiązkowo należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz adres mailowy.

UWAGA! System na adres mailowy podany w zgłoszeniu wysyła odpowiedzi konsultanta w związku z powyższym należy podać taki adres mailowy, do którego użytkownik ma dostęp aby mógł odczytać treść odpowiedzi.

W pozycji nazwa firmy w przypadku jednostek oświatowych należy wskazać dokładnie jakiej jednostki (oraz dzielnicy) dotyczy zgłoszenie. Bez podania dokładnych danych jednostki konsultant nie jest w stanie sprawdzić danych w systemie a co za tym idzie konsultant może wielokrotnie dopytywać o kluczowe dla wyjaśnienia problemu kwestie.

Opisując problem prosimy o podanie maksymalnej ilości szczegółów dotyczących opisywanego przypadku tzn. w którym roku szkolnym, w którym arkusz występuje problem? Jakiego pracownika, oddziału czy też kartoteki dotyczy sytuacja? Jakie kroki wykonuje użytkownik gdy pojawia się błąd? Czy system podaje jakiś ważny komunikat lub czy brak jest jakiegoś widoku lub opcji?

Organom prowadzącym przypominamy, że nie wprowadzamy zmian w poziomach oddziałów, nie odpinamy SPNów na wniosek jednostek lecz tylko na wniosek organu prowadzącego. Organ powinien jednoznacznie wskazać o co wnioskuje, w którym roku szkolnym, arkuszu, w którym dokładnie oddziale czy SPNie mamy wprowadzić zmiany. Konsultanci nie wykonują zmian w systemie działając na zasadzie domysłów tak więc tak długo aż sytuacja opisana w zgłoszeniu nie będzie klarowna zmiany nie zostaną wykonane.

W dolnej części formularza kontaktowego użytkownik ma możliwość dołączenia plików, które w jego ocenie mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Poprzez przycisk „przeglądaj” użytkownik może przeszukać swój komputer i załączyć niezbędne pliki.

Krok 4 –Wysyłka formularza kontaktowego

Aby wysłać formularz kontaktowy do konsultantów systemu należy uzupełnić wszystkie pola obowiązkowe oraz oznaczyć opcję „Nie jestem robotem”. Przed wysyłką zgłoszenia użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacją na temat administratora jego danych osobowych oraz oznaczyć opcję, która to potwierdza.

W celu wysłania zgłoszenia użytkownik wybiera opcję „wyślij zgłoszenie”. UWAGA! Wybór opcji „Zamknij” powoduje zamknięcie formularza kontaktowego bez wysłania zgłoszenia.

Uwagi dodatkowe:

Po przyjęciu zgłoszenia system automatycznie wysyła do użytkownika wiadomość podając numer zgłoszenia. W przypadku kontaktu telefonicznego z konsultantami systemu odnoście zgłoszenia należy podać jego dokładny numer.

W celu ułatwienia obsługi zgłoszeń należy odpowiadać na pytania konsultanta poprzez opcję „odpowiedz” nie zaś poprzez tworzenie nowego zgłoszenia. Różne zgłoszenia mogą trafiać do różnych konsultantów tak więc aby zachować ciągłość korespondencji z tym samym konsultantem zachowanie procedury jest niezbędne.

W celu zachowania przejrzystości korespondencji zadając pytanie dotyczące całkowicie nowego wątku, nie mające powiązania ze zgłoszeniem już zamkniętym należy utworzyć nowe zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy.

UWAGA! Nawet jeśli zgłoszenie zostało zamknięte przez konsultanta a w Państwa ocenie sprawa nie została rozwiązana może na takie zgłoszenie bez problemu odpowiedzieć. System automatycznie otwiera zgłoszenia, na które klient udzielił odpowiedzi. Wymiana korespondencji będzie kontynuowana.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę