Instrukcja dodawania użytkowników do licencji programu

 

Logujemy się na stronie http://logowanie.lex.pl adresem e-mail administratora licencji. Po zalogowaniu wybieramy zakładkę Administracja

 

Następnie aby dodać użytkownika wybieramy skrót z pulpitu DODAJ UŻYTKOWNIKÓW DO LICENCJI

W kolejnym oknie wprowadzamy adresy mailowe, które chcemy przypisać do licencji. Można jednorazowo skopiować i wkleić też więcej adresów mailowych

Po wprowadzeniu adresów z prawej  strony wybieramy   lub 

 

Następnie wybieramy dalej jeżeli lista użytkowników się zgadza

W kolejnym kroku wskazujemy pakiety, do których chcielibyśmy dodać użytkownika

Następny krok to powiadomienia. Rekomendujemy pozostawienie tej opcji zaznaczonej z uwagi na to, że wówczas użytkownicy zostaną powiadomieni o dodaniu ich adresu do licencji programu, a w przypadku nowych kont (niezarejestrowanych) zostaną automatycznie wygenerowane odpowiednie linki do ukończenia procesu rejestracji.

W celu zakończenia procesu dodawania użytkowników wybieramy Zakończ.