Instrukcja instalacji oprogramowania LEX zabezpieczonego kodem znakowym

 

W celu dokonania instalacji programu Systemu Informacji Prawnej LEX należy przygotować następujące elementy:

– Płytę aktualizacyjną z oprogramowaniem SIP LEX

– Zestaw płyt bazowych (oznaczonych opisem Baza – Miesiąc – Rok)

– Aktualne zabezpieczenie, którym chroniony jest program

 

1.Proces instalacji programu SIP LEX rozpoczynamy od włożenia płyty oznaczonej aktualizacja.

(Menu programu po uruchomieniu płyty aktualizacyjnej)

 

2.W celu zainstalowania oprogramowania należy wybrać dostępną opcję „Instalacja”. Po jego wybraniu zostanie nam wyświetlony ekran „Ustalenia katalogu dla programu”.  Program SIP LEX domyślnie wprowadza ścieżkę : C:\Program Files\LEX w przypadku systemów Windows 64bit. Ścieżka ta jest następująca : C:\Program Files(x86)\LEX .

(Okno ustalenie katalogu dla programu)

 

3.Po wskazaniu miejsca instalacji programu SIP LEX należy wybrać opcję „Dalej” w celu przejścia do okna wyboru zabezpieczenia.

4.Wybieramy z listy aktualny rodzaj zabezpieczenia, w tym przypadku KOD ZNAKOWY i klikamy  „Dalej” aby przejść do okna w którym będzie można wprowadzić kod.

(Okno weryfikacji zabezpieczenia)

 

Po wprowadzeniu kodu (20 lub 30 cyfr) należy wybrać opcję „Dalej”

(Okno wyboru instalacji)

  1. Wybór instalacji jest uzależniony od dostępnej powierzchni dyskowej.
  • Instalacja minimalna – wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty baza 2 do komputera przez cały okres korzystania z programu
  • Instalacja pełna – nie wymaga od użytkownika posiadania włożonej płyty do komputera.
  • Wybór opcji „Instaluj Czasopisma Online”, „Instaluj Informator Prawno-Gospodarczy Gold” , „Prawo Miejscowe” – Jest opcją dodatkową uzależnioną od posiadanej wersji programu oraz wykupionej licencji.

Po wybraniu odpowiednich parametrów zatwierdzamy wybór przyciskiem „Dalej

(Okno Ustalenie docelowych lokalizacji danych)

  1. W przypadku braku posiadania odpowiedniej ilości miejsca na dysku istnieje możliwość przeniesienia pewnych katalogów do innych lokalizacji. Jednakże do zapewnienia prawidłowego działania programu sugerujemy pozostawienie katalogów w głównym miejscu instalacji.

Opcję potwierdzamy przyciskiem „Dalej

(Okno Podsumowania instalacji)

  1. Na ekranie zostaje nam wyświetlona informacja o tym iż zostanie zainstalowany program SIP LEX. Podana raz jeszcze zostaje lokalizacja dla instalowanego programu.

W celu potwierdzenia rozpoczęcia instalacji klikamy przycisk „Instaluj”.

(Okno Proces instalacji)

  1. W dalszej części procesu instalacji programu SIP LEX zostaniemy poproszeni o włożenie do odtwarzacza odpowiednio płyt bazowych (np. BAZA 1 – Miesiąc – Rok).

  1. Po dokonaniu wszystkich wskazanych pozycji i prawidłowym przebiegu instalacji . Na ekranie monitora zostanie wyświetlony komunikat „Instalacja zakończona sukcesem”. Komunikat ten umożliwia nam prawidłowe uruchomienia programu System Informacji Prawnej LEX.