Jak dodać nauczanie indywidualne?

18 listopada 2020

 

W systemie istnieje możliwość dodania nauczania indywidualnego.

Krok 1 – przechodzimy do kartoteki Pracownicy pedagogiczni

Należy edytować dane nauczyciela, któremu chcemy przydzielić nauczanie indywidualne (kartoteka Pracownicy pedagogiczny). W oknie edycji danych na zakładce Obowiązki/Zadania, w części dt. definiowania zadań należy kliknąć przycisk funkcyjny Nowy i przypisać przedmiot z którego będzie prowadzone nauczanie indywidualne. Następnie należy przejść na zakładkę pomoc psychologiczno – pedagogiczna i zaznaczyć fistaszkiem pole nauczanie indywidualne.

Aby przypisać uczniowi nauczanie indywidualne należy najpierw ustalić jakie będą to zajęcia (np. matematyka, fizyka, …) oraz który nauczyciel będzie prowadził zajęcia.

Krok 2 – uzupełnienie danych

W celu przydzielenia godzin z nauczania indywidualnego należy przejść do katalogu przydziały do kartoteki pomoc psychologiczno – pedagogiczna. Użytkownik ma do wyboru trzy zakładki: zajęcia grupowe, zajęcia indywidualne oraz wczesne wspomagania. W celu przypisania godzin z nauczania indywidualnego należy wybrać zakładkę zajęcia indywidualne.

Jeżeli w kartotece nie mamy wprowadzonego ucznia, któremu przydzielamy nauczanie indywidualne, klikamy przycisk funkcyjny Nowy. W nowo otwartym oknie należy wybrać rodzaj zajęć dla jakich ma nastąpić przydział godzin:

Jeżeli istnieją już wprowadzeni uczniowie, zaznaczamy konkretnego ucznia i klikamy przycisk funkcyjny Edytuj.

Po wybraniu właściwego rodzaju zajęć i zatwierdzeniu poprzez opcję Dalej w otwartym oknie należy wypełnić dane ucznia a następnie
w kolumnie Godziny wpisać ilość godzin przydzielonego nauczania indywidualnego.

W przypadku nauczania indywidualnego należy uzupełnić następujące pola:

 • Imię ucznia- należy podać imię lub inne oznaczenie ucznia, który realizuje nauczanie indywidualne.
 • Nazwisko ucznia – należy podać nazwisko lub inne oznaczenie ucznia, który realizuje nauczanie indywidualne.
 • Oddział – należy wybrać z listy oddział, do którego uczęszcza uczeń.
 • Wydłużenie okresu nauki – opcja możliwa do oznaczenia, dotyczy szkół specjalnych.
 • Klasyfikacja budżetowa – do wskazania z rozwijanej listy
 • Tygodni w roku szkolnym – wartość w polu pobierana jest z danych oddziału. Jeżeli oddział do którego uczęszcza uczeń ma zmniejszoną liczbę tygodni nauki (np. jest to klasa maturalna), system wg ustalonej w oddziale liczby tygodni nauki będzie uśredniał godziny nauczania indywidualnego. Zaznaczając fistaszkiem opcję ‘Ustaw indywidualnie’ można zmienić na dowolną wartość pola ‘Tygodni w roku szkolnym’.
 • Z orzeczeniem – wybór z listy rodzaj orzeczenia,
 • Nr orzeczenia – numer ww. orzeczenia,
 • Kształcenie specjalne na podstawie orzeczenia nr- opcja możliwa do oznaczenia, dotyczy szkół specjalnych.
 • Czas realizacji – należy podać okres trwania nauczania indywidualnego. Jeżeli minie podany okres trwania nauczania indywidualnego użytkownik po zalogowaniu do systemu otrzyma komunikat informujący o potrzebie zweryfikowania czasu trwania nauczania indywidualnego i zasugeruje wysłanie aneksu do arkusza, jeżeli okres indywidualnego nauczania został zakończony.
 • Przydział godzin – tabela zawiera listę zajęć edukacyjnych oraz nazwiska nauczycieli, którym w katalogu Dane placówki w kartotece Pracownicy pedagogiczni przypisano dany przedmiot w obowiązkach oraz zaznaczono opcję: ‘Nauczanie indywidualne’. W odpowiednich komórkach tabeli należy przydzielić godziny wynikające z ramowej podstawy (P), rozszerzenia (R), godzin dyrektorskich (D), godzin z grantów/organu prowadzącego (G) lub godzin niepłatnych (N) przyznanych danemu uczniowi. Po wprowadzeniu danych, należy kliknąć przycisk Zapisz, dostępny w dolnej części okienka dialogowanego, aby zachować wprowadzone dane.

Krok 3 – przechodzimy do kartoteki Ustawienia

Zaznaczamy fistaszkiem pole ‘Pozwalaj na wybór pensum pomocy psychologiczno-pedagogicznych’ .

Po zaznaczeniu opcji ‘Pozwalaj na wybór pensum pomocy psychologiczno-pedagogicznych’ w kartotece dowolnego pracownika pedagogicznego (kartoteka Pracownicy pedagogiczni) podczas zaznaczenia opcji Nauczanie indywidualne, obok automatycznie uaktywni się pole w którym można wybrać pensum tych zajęć.

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę