Jak sprawdzić czy abonament na dany pakiet jest aktywny

Aby sprawdzić czy abonament na dany pakiet jest aktywny należy w sekcji administracyjnej:

  • przejść do zakładki „LICENCJE”
  • kliknąć na wybrany pakiet
  • kliknąć w „Szczegóły”

Rozwinie się lista, gdzie znajduje się informacja na temat statusu licencji.