Jak usunąć inwentaryzację w programie Stołówka?

W celu usunięcia rozpoczętej inwentaryzacji należy w pierwszej kolejności zmienić jej status na „Zakończona”. Po kliknięciu w przycisk „Zmień” w kolumnie status należy wpisać datę zakończenia inwentaryzacji. Następnie pojawi się komunikat z zapytaniem: Czy utworzyć teraz dokumenty korygujące stan towarów w magazynie?.  Jeżeli Użytkownik wybierze „Tak”w kartotece Dokumenty pojawi się dokument RW zmniejszający stan towarów, które nie zostały stwierdzone. Wybierając opcje „Nie” inwentaryzacja zostanie zamknięta bez żadnych konsekwencji. Kolejno chcąc usunąć inwentaryzację należy skorzystać z przycisku funkcyjnego „Skasuj”, który znajduje się w prawym górnym rogu okna.

W przypadku gdy żadna pozycja w inwentaryzacji nie posiada uzupełnionej kolumny „Ilość stwier.”, to powstały dokument RW zdejmie ze stanu wszystkie towary. Chcąc przywrócić stan towarów wystarczy, że powstały dokument RW zostanie skasowany, a stan towarów zostanie przywrócony.