Zdarza się, że klient nie widzi wszystkich kolumn iInformuje, że była np. kolumna „Czas fakturowany” w „Czynnościach”, a teraz jej nie widać).

Problem można rozwiązać, wchodząc w programie Kancelaria Prawna w Narzędzia > Parametry > zakładka Inne.

W zakładce „Inne” należy kliknąć „Przywróć domyślne ustawienia tabeli”.

Następnie należy kliknąć „Tak”.

Zgodnie z komunikatem program zostanie zamknięty. Należy uruchomić Kancelarię Prawną ponownie. Wszystkie kolumny powinny być już widoczne.