Komentarze i Publikacje to szeroko pojęte materiały autorskie tworzone na zamówienie wydawnictwa Wolters Kluwer.

Dostęp do nich możliwy jest przez wyszukiwanie pełnotekstowe (gdy dokument zawiera poszukiwaną frazę) bądź też za pomocą Haseł. W Hasłach poszczególne rodzaje Publikacji zostały ujęte w formie Podkategorii. Fragmenty komentarzy do aktów prawnych prezentowane są w danym Haśle, jeśli w ich treści przywołano jednostki redakcyjne aktu prawnego powiązane merytorycznie z owym Hasłem. Lista fragmentów domyślnie prezentowana jest jako zwinięta. Aby wyświetlić całość, należy kliknąć na odnośnik Więcej.

W głównej części okna wyświetla się lista Komentarzy i Publikacji. Poszczególne pozycje oznaczone są przez (w zależności od rodzaju Publikacji):

– ikonę właściwą dla danego rodzaju Publikacji;

 – przed identyfikatorem, jeśli Publikacja należy do Nowości;

– tytuł;

– wydawnictwo;

– data;

– autor;

– rodzaj Publikacji oraz odnośnik do miejsca w publikacji, gdzie omawiane jest dane zagadnienie (w przypadku Komentarzy lub Monografii)”.

Listę Publikacji można zawęzić, wybierając podkategorie widoczne w lewym panelu. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów.

Ikona– pozwala na wydrukowanie listy dokumentów.

Ponad listą prezentowane jest aktualnie przeglądane Hasło wraz Podhasłami niższych rzędów (jeżeli istnieją). Klikając w ikonę  można przemieszczać się pomiędzy Podhasłami (wybierając je z rozwijanego menu).

Wyświetlaną listę można filtrować przy pomocy danych widocznych w lewym panelu. Każda akcja w lewym panelu jest automatycznie uwzględniania na liście dokumentów. Ponadto zawężoną listę można zapisać w programie tak, jak opisano to na stronie Wyszukiwanie dokumentów – Lista wyników wyszukiwania (http://pomoc.wolterskluwer.pl/wyszukiwanie-dokumentow-lista-wynikow-wyszukiwania/).

Ikona  pozwala na wydruk listy wynikowej w takim zakresie, w jakim została wyświetlona na ekranie. Natomiast opcja Pokaż / Ukryj wyróżnienia steruje podświetleniem znalezionych słów. Pod ikoną (eksport.png) dostępna jest możliwość zapisania listy w postaci pliku .docx.

Dokumenty, które użytkownik wyświetlił w LEX w trakcie obecnej sesji pracy z programem, będą dodatkowo podświetlone na żółto. Podświetlenie zniknie w momencie, gdy użytkownik ponownie zaloguje się do programu.

Listę wynikową można także zawęzić wg kryterium Nowości. Domyślnie jest wyświetlana lista wszystkich dokumentów. Na szczególną uwagę zasługuje opcja „Od ostatniego logowania”, dzięki której użytkownik może wyświetlić dokumenty dodane do programu od momentu, gdy ostatnio logował się do LEX.

Do zawężania listy służy również funkcja Wyszukaj w wynikach. Pozwala ona na wskazywanie kolejnych ciągów znaków (słów, sygnatur itp.), które powinny znajdować się w interesujących Użytkownika dokumentach. Po wpisaniu słowa należy kliknąć na ikonę , program sam uaktualni listę wyników, a dodane słowo widoczne będzie w liście tagów u góry ekranu. Użytkownik może swobodnie dodawać i usuwać poszczególne ciągi znaków; program sam odpowiednio zmodyfikuje wyświetlaną listę. Aby usunąć słowo z kryteriów zawężania listy należy kliknąć na ikonę  znajdującą się obok niego.

W przypadku, gdy Publikacja nie posiada treści, prezentowana jest jedynie w formie notki bibliograficznej.