Kontrola zarządcza – definicja i cele

25 listopada 2020

Kontrola zarządcza – w myśl ustawy o finansach publicznych (art. 68 ust. 1) – to ogół działań i czynności zapewniających realizację celów i zadań jednostki w sposób:

  • zgodny z prawem,
  • terminowy,
  • efektywny i oszczędny.

7 głównych celów kontroli zarządczej

  1. Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi
  2. Skuteczność i efektywność działania
  3. Wiarygodność sprawozdań
  4. Ochrona zasobów
  5. Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania
  6. Efektywność i skuteczność przepływu informacji
  7. Zarządzanie ryzykiem

5 najważniejszych elementów kontroli zarządczej

1. Przygotowanie planu działalności (cele strategiczne, operacyjne, zadania, mierniki) → raz na rok.

2. Monitorowanie zgodności z prawem i procedurami wewnętrznymi (identyfikacja obszarów zgodności i niezgodności).

3. Dokumentowanie działań realizowanych w ramach kontroli zarządczej(raporty, sprawozdawczość).

4. Zarządzanie ryzykiem (identyfikacja, analiza i ocena, działania korygujące).

5. Samoocena ocena funkcjonowania kontroli zarządczej przez kierowników jednostek i pracowników → co najmniej raz w roku.

Fakty i mity

Kontrola zarządcza jest często traktowana jako przykry obowiązek czy dodatkowa „papierologia”.

Nic bardziej mylnego!

nie Sprowadza się do biurokracji

tak Porządkuje procesy i zapewnia standaryzację działań dzięki opisowi kluczowych obszarów zarządzania (cele, mierniki), dokumentowaniu, monitorowaniu i ocenie efektów

nie Jest jednorazowym zadaniem

tak Wspiera samodoskonalenie organizacji poprzez ciągłość diagnozowania, monitorowania i poprawiania realizowanych procesów w jednostce

nie Dotyczy tylko pewnych osób

tak Wymaga współdziałania całej kadry, czyli zaangażowania władz jednostki, kierownictwa i pracowników

nie Dotyczy tylko kwestii finansowych

tak Umożliwia ocenę skutków wszystkich zdarzeń (także ryzyk prawnych czy organizacyjnych), zanim wpłyną na realizację zadań i celów JST

nie Sprowadza się do likwidacji całego ryzyka

tak Wprowadza mechanizmy kontrolne: standardy i metody identyfikacji ryzyka, jego oceny oraz przeciwdziałania nieprawidłowościom

Nasze strony www używają plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na politykę prywatności i cookies. Obsługę plików cookie możesz wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Zobacz jak to zrobić.

Aby ponownie wybrać temat, odśwież stronę