W sytuacji kiedy administrator potrzebuje dodać do kilku/kilkunastu pakietów tę samą listę użytkowników istnieje możliwość wprowadzenia wszystkich do pierwszego z pakietów, a następnie wyeksportowania gotowej już listy i skopiowania jej do kolejnych pakietów.
Po wejściu w widok użytkowników pakietu, należy zaznaczyć „chceckbox” przy opcji „ADRES EMAIL” (automatycznie zostaną zaznaczone wszystkie widoczne adresy mailowe). Następnie po wybraniu przycisku „WIĘCEJ” jest opcja zapisania listy do pliku.

Po zapisaniu listy użytkowników należy skorzystać z opcji „Masowe Dodawanie użytkowników do pakietów” jeżeli ich liczba nie przekracza 500.

(http://pomoc.wolterskluwer.pl/masowe-dodawanie-uzytkownikow-do-pakietow/) 

 

Korzystając z zapisanej listy i funkcji „Dodaj użytkownika” można modyfikować listę uprawnionych użytkowników do kolejnych pakietów.